ອົງການກວດສອບແຫ່ງລັດ ເຜີຍແຜ່ຄູ່ມືການກວດສອບລະບົບຄວບຄຸມພາຍໃນ

742

ໃນວັນທີ 13 ພຶດສະພາ 2020 ສະຖາບັນຝຶກອົບຮົມ ອົງການກວດສອບແຫ່ງລັດໄດ້ເຜີຍແຜ່ເອກະສານ ຄູ່ມືການກວດສອບລະບົບຄວບຄຸມພາຍໃນ ແລະ ບົດແນະນຳ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການກວດສອບ, ແນໃສ່ຍົກສູງຄຸນນະພາບໃນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ ຂອງພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ຂອງອົງການກວດສອບແຫ່ງລັດ ແລະ ອົງການກວດສອບ ປະຈຳພາກກາງ ໃຫ້ດີຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ.

ໃນໂອກາດນີ້, ທ່ານ ເຄນ ລໍວັນໄຊ ຮອງປະທານອົງການ ກວດສອບແຫ່ງລັດ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ປຶ້ມຄູ່ມືການກວດສອບລະບົບຄວບຄຸມພາຍໃນ ແມ່ນເອກະສານ, ນິຕິກຳ, ບ່ອນອີງ ແລະ ບົດແນະນຳ ທີ່ສຳຄັນທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ຄະນະກວດສອບ ໄດ້ເຄື່ອນໄຫວກວດສອບ ໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມມາດຕະຖານການກວດສອບ ແຫ່ງລັດວາງໄວ້ ເຊິ່ງລະບົບຄວບຄຸມພາຍໃນ ເປັນພາກສ່ວນທີ່ສຳຄັນຂອງ ແຕ່ລະຫົວໜ່ວຍບັນຊີ ຫລື ງົບປະມານທີ່ນັກກວດສອບ ຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ສຶກສາ, ທຳຄວາມເຂົ້າໃຈ ແລະ ກຳໃຫ້ໄດ້ການເຄື່ອນໄຫວກວດສອບແຕ່ລະເປົ້າໝາຍ.

ສ່ວນຄຳແນະນຳການກວດສອບບົດສະຫລຸບຂາດຕົວ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດງົບປະມານແຫ່ງລັດ,ກວດສອບເອກະສານລາຍງານການເງິນ ຂອງທະນາຄານ, ວິສາຫະກິດລັດ, ໂຄງການເງິນກູ້ຢືມ, ຊ່ວຍເຫລືອລ້າ ແລະ ອື່ນໆ ແມ່ນເພື່ອເຮັດໃຫ້ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແຜນການເຄື່ອນໄຫວວຽກກວດສອບ ປະຈຳປີ 2020 ທີ່ແຕ່ລະກົມວິຊາສະເພາະ ແລະ ອົງການກວດສອບປະຈຳພາກ ຮັບຜິດຊອບໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນດີ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນສູງ

ຂ່າວ: ຂ​ປ​ລ