ສະເທືອນໃຈ! ອ້ອມກອດທີ່ບໍ່ຮູ້ວ່າຈະມີໂອກາດໄດ້ກັບມາກອດອີກຫຼືບໍ່?

722

ສະເທືອນໃຈເຫຼືອເກີນ ຫຼັງແອັດເຫັນພາບເຫຼົ່ານີ້ ແລະ ເຊື່ອວ່າຄົນທີ່ພົບເຫັນກໍ່ຈະມີຄວາມຮູ້ສຶກບໍ່ຕ່າງກັນ ກັບພາບທະຫານກ່າວລາຄອບຄົວອັນເປັນທີ່ຮັກ ເດີນທາງກຽມພ້ອມເຂົ້າສູ່ສະໜາມຮົບ ທີ່ແກ້ມເປື້ອນໄປດ້ວຍນໍ້າຕາທັງຜູ້ໄປ ແລະ ຜູ້ລໍຖ້າຢູ່ທາງຫຼັງກ

ກອດລູກ

ຕ້ອງຈາກກັນເພື່ອຮັບໃຊ້ຊາດ

ຍັງມີລູກນ້ອຍທີ່ຫາກໍ່ມືນຕາເບິ່ງໂລກ

ສັດລ້ຽງທີ່ແສນຮັກ

ບໍ່ຮູ້ເລີນວ່າອະນາຄົດຈະໄດ້ກັບມາຫາກັນຫຼືບໍ່

ພໍ່ແມ່ຄອບຄົວອັນເປັນທີ່ຮັກ

ຮູບພາບ: painful