ຂີ້ເຫຍື້ອຫຼາຍຄືເກົ່າແຄມຂອງ! ກຸ່ມອາສາຮັກສາຄວາມສະອາດເລາະເກັບຈົນກ້ຽງ ວອນຮັກສາອະນາໄມຊ່ວຍກັນ

447

ຕອນແລງວານນີ້ ທີ 21 ທັນວາ 2019, ທີ່ແຄມຂອງ ບໍລິເວນ 3 ແຍກ ແຖວແມ່ຄ້າຂາຍຜັກ ເຫັນຂີ້ເຫຍື້ອຖືກຖິ້ມເປັນຈໍານວນຫລາຍ ເປັນກອງໃຫຍ່ ແລະ ມີກິນໝິ່ນ ເຮັດໃຫ້ ສ ສະອາດຢູ່ຈຸດນັ້ນກໍ່ຄືນະຄອນຫລວງວຽງຈັນຫາຍໄປ ຄວາມບໍ່ສວຍງາມຄວາມບໍ່ສະອາດເຂົ້າມາແທນທີ ທ່າມກາງນັກທ່ອງທ່ຽວຕ່າງປະເທດ ແລະ ມວນຊົນທຸກເພດໄວຍ່າງກາຍໄປ-ມາ.

ກຸ່ມອາສາດ້ວຍໃຈ ຮັກຄວາມະອາດໄດ້ເຮັດອານາໄມຢູ່ຈຸດນັ້ນແລ້ວ ເກັບຂີ້ເຫຍື້ອໄດ້ 6 ຖົງຢາງໃຫຍ່ຢູ່ຈຸດດຽງ ແລະ ສາມາດເຮັດໃຫ້ຈຸດນັ້ນກັບມາສະອາດສວຍງາມອີກຄັ້ງ.

ສະນັ້ນ ຈຶ່ງຮ້ອງຂໍມາຍັງທຸກພາກສ່ວນມວນຊົນທຸກເພດໄວໃຫ້ຄວາມສົນໃນໃສ່ໃຈຮັກສາຄວາມສະອາດນໍາກັນດ້ວຍ ເພື່ອບ້ານເມືອງປະເທດເຮົາຈະໜ້າຢູ່ຫລາຍຂຶ້ນກາຍເປັນປະເທດປອດຂີ້ເຫຍືອ ແລະ ມີຄວາມສີວິໄລມີຄວາມຈະເລີນທຸກໆດ້ານ ໂດຍສະເພາະ ຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ຫລທ ບຸກຄະລາກອນຕ້ອງຈະເລີນພັດທະນາຢ່າງຮອບດ້ານ ຈາກນັ້ນ ປະເທດຈຶ່ງຈະພັດທະນາຮຸ່ງເຮືອງສີວິໄລເທົ່າທຽມກັບປະເທດທີ່ພັດທະນາແລ້ວ.