ປູກຜັກອິນຊີ ປ່ຽນຊີວິດຈາກອຶດຢາກສູ່ລາຍຮັບ 100 ລ້ານກີບຕໍ່ປີ

1342

ການປູກຝັງ – ລ້ຽງສັດ ເປັນອາຊີບທີ່ຢູ່ຄູ່ຄົນລາວມາແຕ່ດົນນານ, ປະກອບກັບມູນເຊື້ອຄວາມດຸໝັ່ນຂະຫຍັນພຽນໃນການອອກແຮງງານ ແລະ ມີຫົວຄິດປະດິດສ້າງໃນການປະກອບອາຊີບດັ່ງກ່າວ, ມີການດັດແປງຜັນປ່ຽນການຜະລິດຂອງຕົນໄປຕາມຍຸກສະໄໝ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການປູກພືດຜັກເປັນອາຊີບ ຈາກທີ່ເຄີຍປູກຕາມທໍາມະຊາດກໍເລີ່ມຜັນປ່ຽນມານໍາໃຊ້ສານເຄມີ, ຢາປາບສັດຕູພືດ ເພື່ອຊ່ວຍຫຼຸດແຮງງານ, ຂະນະດຽວກັນມັນກໍເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ສຸຂະພາບຂອງຄົນເຮົາ.

ປະຊາຊົນຈໍານວນໜຶ່ງກໍເຫັນໄດ້ຄວາມສໍາຄັນຂອງບັນຫາຄວາມສະອາດ, ສຸຂະພາບຂອງຜູ້ບໍລິໂພກ ໂດຍສະເພາະ ລຸງຫວາດ ສຸວັນນະກຸມມານ ປະຊາຊົນບ້ານທ່າຊ້າງ ເມືອງປາກງື່ມ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ທີ່ໄດ້ຕັດສິນໃຈເຂົ້າຮ່ວມກຸ່ມຜະລິດກະສິກໍາອິນຊີ ໃນປີ 2010 ເປັນຕົ້ນມາ ຈົນມາຮອດປັດຈຸບັນນອກຈາກຕົນເອງຈະໄດ້ບໍລິໂພກພືດຜັກທີ່ປອດສານພິດດີຕໍ່ສຸຂະພາບແລ້ວ ຍັງເຮັດໃຫ້ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງຕົນເອງຈາກທີ່ເປັນຊາວນາ, ເປັນກໍາມະກອນຫາເຊົ້າກິນຄໍ່າໄປແຕ່ລະມື້ມີການເຕີບໂຕຂຶ້ນ, ມີເງິນໃຊ້ຈ່າຍ, ສ້າງລາຍຮັບເຂົ້າຄອບຄົວ 100 ລ້ານກີບຕໍ່ປີ.

ລຸງຫວາດ ສຸວັນນະກຸມມານ ເລົ່າໃຫ້ຟັງວ່າ: ກ່ອນໜ້າທີ່ຈະເຂົ້າຮ່ວມກຸ່ມປູກຜັກອິນຊີ ມີອາຊີບເປັນຊາວນາທີ່ເຮັດນາຕາມລະດູການ, ຫຼັງໝົດລະດູການເຮັດນາກໍອອກມາຮັບຈ້າງກໍ່ສ້າງຫາເງິນລ້ຽງຕົນເອງ ແລະ ຄອບຄົວໄປແຕ່ລະມື້. ໃນໄລຍະນັ້ນຖືວ່າຂາດເຂີນຫຼາຍ, ການໃຊ້ຈ່າຍມີຫຼາຍກວ່າລາຍຮັບບາງມື້ອົດບາງມື້ກໍອີ່ມໄປແຕ່ລະມື້. ຈົນໄດ້ມາຮູ້ຈັກກັບກຸ່ມຜະລິດກະສິກໍາອິນຊີ ຈຶ່ງຕັດສິນໃຈເຂົ້າຮ່ວມກຸ່ມດັ່ງກ່າວ ແລະ ນໍາໃຊ້ແຮງງານຕົນເອງເຂົ້າສູ້ເປັນຫຼັກ. ປີທໍາອິດແມ່ນນໍາໃຊ້ທຶນຈາກທະນາຄານຈໍານວນໜຶ່ງ ແລະ ໃຊ້ເວລາພຽງປີດຽວກໍສາມາດປົດໜີ້ທະນາຄານໄດ້. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ກ້າວເຂົ້າສູ່ປີທີ 2 ສາມາດສ້າງຕົວໄດ້ ແລະ ມີທຶນໝູນວຽນເປັນຂອງຕົນເອງ ພ້ອມມີກໍາລັງແຮງພໍໃນການສ້າງໂຮງເຮືອນ, ເຈາະນໍ້າບາດານເພີ່ມ ເພາະກະສິກໍາອິນຊີຕ້ອງນໍາໃຊ້ນໍ້າບາດານເທົ່ານັ້ນ, ຕິດຕັ້ງລະບົບນໍ້າແບບສະປິງເກີ, ຂະຫຍາຍເນື້ອທີ່ການຜະລິດອອກຕະຫຼອດມາ ຈົນປັດຈຸບັນມີເນື້ອທີ່ທໍາການຜະລິດທັງໝົດ 8 ໄລ່ ໂດຍປູກພືດແບບປະສົມປະສານໝູນວຽນໄປຕາມລະດູການ.

ຈາກປະສົບການເຮັດກະສິກໍາອິນຊີມາເກືອບ 10 ປີ ສົ່ງຜົນໃຫ້ປັດຈຸບັນຕົນເອງໄດ້ເປັນຫົວໜ້າກຸ່ມຜະລິດກະສິກໍາອິນຊີບ້ານທ່າຊ້າງ ເຊິ່ງເປັນກຸ່ມທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໂດຍມີການຂະຫຍາຍຕົວມາຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ,  ຈາກທີ່ເລີ່ມຕົ້ນມີພຽງ 8 ຄອບຄົວ ຜະລິດໃນເນື້ອທີ່ 8 ໄລ່. ຮອດປີ 2019 ມີສະມາຊິກທັງໝົດ 111 ຄອບຄົວ ເນື້ອທີ່ຜະລິດ 137 ໄລ່, ມີເຮືອນຮົ່ມທີ່ສາມາດປູກໄດ້ທັງລະດູແລ້ງ ແລະ ລະດູຝົນ ຂະໜາດ 6×20 ທັງໝົດ 347 ຫຼັງ, ເຮືອນຮົ່ມໂຄງເຫຼັກ 30 ຫຼັງ, ມີນໍ້າບາດານນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນການຜະລິດທຸກຄອບຄົວ.

ສະເພາະຄອບຄົວຂອງຕົນເອງຫຼັງຈາກທີ່ກ້າວເຂົ້າມາເຮັດອາຊີບນີ້ສາມາດເວົ້າໄດ້ເຕັມປາກເລີຍວ່າ: ການຜະລິດກະສິກໍາອິນຊີປ່ຽນຊີວິດຂອງຕົນເອງໄດ້ ຈາກທີ່ຫາເຊົ້າກິນຄໍ່າອົດມື້ອີ່ມມື້, ແຕ່ປັດຈຸບັນມີລາຍຮັບເຂົ້າຄອບຄົວສະເລ່ຍ 100 ລ້ານກີບຕໍ່ປີ, ມີເງິນສ້າງເຮືອນຖາວອນ, ຊື້ດິນໄວ້ໃຫ້ລູກ, ມີລົດໃຫຍ່ໄວ້ຮັບໃຊ້ຄອບຄົວ, ມີເງິນໃຊ້ຈ່່າຍໂດຍບໍ່ຕ້ອງກູ້ຢືມ ແລະ ຍັງສາມາດສົ່ງລູກຮຽນຈົບມະຫາວິທະຍາໄລໄດ້ອີກ.ນອກຈາກນີ້, ລຸງຫວາດ ສຸວັນນະກຸມມານ ຍັງຝາກເຖິງຜູ້ທີ່ຕ້ອງການເຮັດອາຊີບດັ່ງກ່າວວ່າ: ສິ່ງສໍາຄັນທີ່ຕ້ອງຄໍານຶງເຖິງແມ່ນຄວາມມັກ, ຄວາມອົດທົນ ແລະ ຄວາມດຸໝັ່ນ ເພາະການເຮັດກະສິກໍາອິນຊີແມ່ນນໍາໃຊ້ແຮງງານຄົນເປັນຫຼັກ ບໍ່ວ່າຈະເປັນການກໍາຈັດຫຍ້າ, ການເກັບກ່ຽວ, ການປູກ, ການດູແລຮັກສາທຸກໆຂັ້ນຕອນກໍລ້ວນແລ້ວແຕ່ຕ້ອງໃຊ້ແຮງງານຄົນ, ບໍ່ນໍາໃຊ້ສານເຄມີໃດໆເປັນຕົວຊ່ວຍຢ່າງເດັດຂາດ, ແນ່ນອນວ່າມັນຕ້ອງເມື່ອຍແຕ່ຖ້າໃຜທີ່ໄດ້ລອງມາເຮັດແລ້ວຈະກາຍເປັນຄວາມຮັກ ແລະ ມີຄວາມສຸກທີ່ໄດ້ເຮັດ.