ຍັງມີເດັກຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ ບໍ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງໂພຊະນາການ – ການສຶກສາທີ່ມີຄຸນນະພາບ

340

ປະມານ 71% ຂອງເດັກອາຍຸຕໍ່າກວ່າ 18 ປີ ຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ ຖືກປະລະຢ່າງໜ້ອຍ 2 ດ້ານ ເຊັ່ນ: ໂພຊະນາການ, ສຸຂະພາບ, ການສຶກສາທີ່ມີຄຸນນະພາບ
ລວມທັງບ່ອນຢູ່ອາໄສ ແລະ ຂໍ້ມູນ – ຂ່າວສານ.

ອົງການອຸຍນີເຊັບໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມຮ່ວມກັບບັນດາຮອງເຈົ້າແຂວງທົ່ວປະເທດ ໃນໂອກາດວັນຄົບຮອບ 30 ປີ ສົນທິສັນຍາ ວ່າດ້ວຍສິດທິເດັກ ເພື່ອສ້າງກາລະໂອກາດ ແລະ ພັດທະນາທ່າແຮງບົ່ມຊ້ອນຂອງຄົນລາວ ແຕ່ນີ້ຮອດປີ 2030 ແລະ ການບັນລຸເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງຂຶ້ນຢູ່ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ໃນວັນທີ 7 ຕຸລາ ໂດຍການເຂົ້າຮ່ວມເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ສັນຕິພາບ ພົມວິຫານ ເຈົ້າແຂວງສະຫວັນນະເຂດ, ທ່ານ ອົກຕາວຽນ ບີໂວນ ( Mr Octavian Bivol ) ຜູ້ຕາງໜ້າອົງການອຸຍນີເຊັບ, ທ່ານ ອາລຸນແກ້ວ ກິດຕິຄຸນ ຮອງປະທານຄະນະກຳມາທິການແຫ່ງຊາດ ເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ແມ່ – ເດັກ ( ຄຊກມດ ), ພ້ອມດ້ວຍພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມ.

ທ່ານ ອາລຸນແກ້ວ ກິດຕິຄຸນ ໄດ້ກ່າວວ່າ: ລັດຖະບານໄດ້ເຫັນຄວາມໝາຍສຳຄັນໃນວຽກງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບເດັກ ເຊິ່ງເດັກໃນມື້ນີ້ຄືຜູ້ນໍາໃນມື້ໜ້າ ແລະ ເປັນຜູ້ສືບທອດພາລະກິດໃນການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ສ້າງສາປະເທດຊາດ.

ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ຄຊກມດ ຮ່ວມກັບບັນດາທ່ານຮອງເຈົ້າແຂວງໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດຈະໄດ້ແລກປ່ຽນຄວາມຄິດເຫັນ ເພື່ອປະເມີນຄວາມຄືບໜ້າ, ສິ່ງທ້າທາຍໃນການປະຕິບັດສົນທິສັນຍາ ວ່າດ້ວຍສິດທິເດັກ ແລະ ເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ແລະ ຍັງຈະໄດ້ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບບົດບາດຂອງແຂວງໃນການສຸມໃສ່ປະຕິບັດສິດທິຂອງເດັກທຸກຄົນ ກ້າວໄປເຖິງການຮັບຮອງເອົາຄວາມໝາຍໝັ້ນໃນການປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງເດັກທຸກຄົນໃນ ສປປ ລາວ ຄວາມໝາຍໝັ້ນໃນການປະຕິບັດສິດທິເດັກປຽບເໝືອນ ຄວາມຄືບໜ້າຂອງບາດກ້າວໜຶ່ງໃນການປະຕິບັດຂໍ້ສະເໜີແນະຂອງສົນທິສັນຍາ ວ່າດ້ວຍສິດທິເດັກ ສປຊ. “ ເດັກໃນວັນນີ້ຄືຜູ້ນໍາໃນວັນໜ້າ. ດັ່ງນັ້ນ, ພວກເຮົາຕ້ອງໄດ້ຮ່ວມກັບທຸກຂະແໜງການເພື່ອໃຫ້ເດັກທຸກຄົນໄດ້ຮັບສິດທີ່ພວກເຂົາຄວນໄດ້ຮັບ.

ທ່ານກ່າວອີກວ່າ: ເຖິງແມ່ນວ່າຈະມີຜົນສຳເລັດຫຼາຍດ້ານກໍຕາມ ແຕ່ເດັກໃນ ສປປ ລາວ ຍັງມີທ່າອ່ຽງຖືກປະລະຂ້ອນຂ້າງສູງ ອີງຕາມບົດລາຍງານເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ແລະ ການປະເມີນຜົນຄວາມຄືບ ໜ້າຂອງສະພາບຊີວິດການເປັນຢູ່ທີ່ດີຂອງເດັກໃນລາວ ປະມານ 71% ຂອງເດັກອາຍຸຕໍ່າກວ່າ 18 ປີ ຖືກປະລະຢ່າງໜ້ອຍ 2 ດ້ານ ເຊັ່ນ: ໂພຊະນາການ, ສຸຂະພາບ, ການສຶກສາ, ການພັດທະນາເດັກກ່ອນໄວຮຽນ, ການປົກປ້ອງເດັກ, ນໍ້າສະອາດ, ສຸຂາພິບານ, ບ່ອນຢູ່ອາໄສ ແລະ ຂໍ້ມູນ – ຂ່າວສານເຖິງແມ່ນວ່າການຖືກປະລະມີເຫດຜົນສໍາຄັນຂອງແຕ່ລະຄົນ ແຕ່ກໍຍັງສົ່ງຜົນກະທົບໄປເຖິງຕົວເດັກເອງ ແລະ ຄອບຄົວ, ການຂະຫຍາຍຕົວທາງດ້ານເສດຖະກິດກໍໄດ້ຮັບຜົນກະທົບເຊັ່ນກັນ ຖ້າຫາກເດັກທີ່ຂາດສານອາຫານ ຫຼື ເດັກເຕ້ຍ ແລະ ເດັກຖືກປະລະບໍ່ສາມາດຮຽນຕໍ່ໃນໂຮງຮຽນໄດ້ ແລະ ບໍ່ໄດ້ຮັບການຝຶກທັກສະທີ່ຈຳເປັນໃນການປະກອບສ່ວນພັດທະນາປະເທດຊາດ.

ທ່ານຍັງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຄະນະຜູ້ແທນກອງປະຊຸມ ຈົ່ງພ້ອມກັນຄົ້ນຄວ້າປຶກສາຫາລື, ແລກປ່ຽນບົດຮຽນຢ່າງກົງໄປກົງມາ ໂດຍຕິດພັນກັບສະພາບ ແລະ ຄວາມເປັນຈິງຂອງທ້ອງຖິ່ນຕົນກ້າວໄປເຖິງການຮັບຮອງເອົາຄວາມໝາຍໝັ້ນຂອງບັນດາຮອງເຈົ້າແຂວງເພື່ອໄປນໍາສະເໜີຕໍ່ກອງປະຊຸມລະດັບສູງທີ່ຈະຈັດຂຶ້ນ ໃນວັນທີ 11 ພະຈິກ 2019.

ທີີ່ມາ: ໜັງສືພິມ ເສດຖະກິດ-ການຄ້າ