ຊົມເຊີຍ ມອບຊຸດເຂົ້າໂຮງຮຽນໃຫ້ຜູ້ຂາດເຂີນ

346

ຊີວິດຂອງຄົນບໍ່ຄືກັນນາງຄຳມີລູກສອງຄົນຜູ້ຊາຍ14ປີບໍ່ໄດ້ເຂົ້າໂຮງຮຽນຜູ້ຍິງອາຍຸ8ປີຍັງບໍ່ໄດ້ເຂົ້າໂຮງຮຽນຈັກເທື່ອລາວຮ້ອງໃຫ້ຢາກເຂົ້າໂຮງຮຽນແຕ່ແມ່ກະບໍ່ມີເງິນແມ່ກະເສີບອາຫານຢູ່ຫນ້າວັດຈີນໄດ້ມື້ລະ30ພັນຂ້ອຍເຄີຍເຫັນລາວຂ້ອຍແລະຖາມລາວລາວເລົ່າໃຫ້ຟັງເລີຍເກີດຄວາມ

ຄິດອິຕົນສົງສານອານາຄົດຂອງນ້ອງເລີຍ(ຊື້ປື້ມອຸປະກອນການຮຽນກະເປົາໄຫມ່ເສື້ອຜ້າສິ້ນຢ່າງລະ2ຊຸດໃຫ້)ເສຍຄ່າເທີມໃຫ້ນາງນ້ອຍກັບແມ່ດີໃຈໃຫ້ອອກມາເຮົາຜູ້ເອົາເຄື່ອງໃຫ້ເຮົາກະນໍ້າຕາຊືມຄືກັນຄິດເຖິງຜູ້ຢາກຮຽນແລະບໍ່ໄດ້ຮຽນບາດຜູ້ມີໂອກາດໄດ້ຮຽນຊໍ້າພັດບໍ່ຢາກຮຽນ(ຕັ້ງໃຈຮຽນເດີນາງນ້ອຍອານາຄົດທີດີຂອງຊາດໃຫ້ສົມກັບປ້າ

ເສຍຄ່າເທີມໃຫ້)ຜູ້ໃດມີໃຈຢາກບໍ່ລິຈາກເງິນຫລືຢາກເສຍຄ່າເທີມໃຫ້ນ້ອງຕິດຕໍ່ເບີ98866831ເບີນາງຄຳແມ່ຂອງເດັກນ້ອຍເລີຍ(ຊີວິດຂອງລາວເສົ້າຫຼາຍຕາອິຕົນຜົວກິນເຫຼົ້າເມົາມາກະຕີເມຍອາລະວາດຂົ່ມເຫັງ10ກວ່າປີລາວຕັດສິນໃຈພາລູກໜີມາຢູ່ສະຫວັນບ້ານເກີດໂຕເອງຢູ່ກັບເອື້ອຍກະບໍ່ຢາກໃຫ້ຢູ່ນຳຢູ່ກ້ອງຕະລ່າງເຮືອນນໍ້າກະຖ້ວມບໍ່ມີ

ຮອດບ່ອນຊິນອນຂ້າງເຮືອນອິຕົນເອົາຕຽງມາໃຫ້ໂອຍເວົ້າມາແລະຍາວ(ນີ້ແລະຊີວິດຄົນບໍ່ເທົາກັນແຕ່ຄວາມເປັນຄົນເທົາກັນ)ຂ້ອຍກະບໍ່ໄດ້ລວຍພໍຢູ່ພໍກິນພໍຊ່ວຍກັນໄດ້ກະຊ່ວຍກັນໄປ ແຕ່ກະດີໃຈທີໄດ້ຊ່ວຍອີກຊີວິດໜຶ່ງ