ຍາດກັນຮັບບັດຄິວຊື້ຟອມເຂົ້າສະຖາບັນຂົງຈື

357

ການສຶກສາຮຽນຮູ້ພາສາຕ່າງປະເທດ ເປັນທ່າແຮງໜຶ່ງໃນການປະດັບຄວາມຮູ້, ຄວາມສາມາດຂອງຕົນ ພ້ອມທັງເປັນປັດໄຈ ແລະ ເງື່ອນໄຂໜຶ່ງໃນການຊອກຫາວຽກເຮັດງານທຳ ເຊິ່ງປັດຈຸບັນນັກລົງທຶນ ແລະ ນັກທຸລະກິດຈີນ ທີ່ມາລົງທຶນໃນ ສປປ ລາວ ຖືວ່າເປັນອັນດັບຕົ້ນໆໃນຈຳນວນນັກລົງທຶນດຳເນີນທຸລະກິດໃນ ສປປ ລາວ. ສະນັ້ນ, ການຮຽນຮູ້ພາສາຈີນ ຈຶ່ງຖືເປັນສິ່ງໜຶ່ງທີ່ຈຳເປັນ ແລະ ຕ້ອງຮູ້ ເພື່ອສະດວກໃນການຮຽນຮູ້, ສື່ສານ, ການເຈລະຈາຕໍ່ລອງຜົນປະໂຫຍດທາງດ້ານທຸລະກິດ.

ຕະຫຼອດໄລຍະ 2 – 3 ປີມານີ້ ບັນຫານັກຮຽນເຂົ້າໄປຍາດບັດຄິວຊື້ຟອມເຂົ້າຮຽນໃນສະຖາບັນຂົງຈື ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ເປັນບັນຫາໜຶ່ງທີ່ສ້າງຄວາມຕື່ນຕົກໃຈແກ່ສັງຄົມພໍສົມຄວນ ເຊິ່ງນັກຮຽນແຕ່ລະຄົນທີ່ຕ້ອງການຮຽນພາສາຈີນ ໃນສະຖາບັນຂົງຈື ຈຳເປັນຕ້ອງຕື່ນແຕ່ເຊົ້າ ປະມານ 2 – 3 ຫຼື 4:00 ໂມງ ເພື່ອໄປຈັດແຖວເອົາບັດຄິວຊື້ຟອມ ຫາກໃຜມາຊ້າກໍບໍ່ໄດ້ເພາະສະຖາບັນຮັບຈຳນວນຈຳກັດ.

ໃນປີນີ້ ສະຖາບັນຂົງຈື ໄດ້ປະກາດແຈ້ງຂາຍຟອມເຂົ້າຮຽນໃນເຊົ້າວັນທີ 2 ກັນຍາ 2019 ໂດຍ ເປິດປະຕູໃຫ້ນັກສຶກສາເຂົ້າມາຊື້ຟອມໃນເວລາ 7:30 ໂມງ ເພື່ອໃຫ້ນັກຮຽນມາຕໍ່ຄິວ ແລະ ຮັບບັດຄິວ ແຕ່ບັນຫາຄວາມແອອັດຍາດແຍ່ງບັດຄິວ ເພື່ອຊື້ຟອມຍັງສືບຕໍ່ ແລະ ສ້າງຄວາມບໍ່ສະດວກໃນການສັນ ຈອນໄປ-ມາໃນບໍລິເວນດັ່ງກ່າວ, ເຖິງວ່າສະຖາບັນຂົງຈືຈະສ້າງໂຮງຮຽນຫຼັງໃໝ່ສຳເລັດ ໄດ້ເພີ່ມຄ່າຮຽນ ຂອງພາກປົກກະຕິ ເຊັ່ນ: ພາກເຊົ້າ ແລະ  ພາກບ່າຍ ທີ່ຮຽນໃນມື້ລັດຖະການລື່ນພາກອື່ນ 2 ແສນກີບກໍຕາມ.

ບັນຫາດັ່ງກ່າວຖືວ່າເໝາະແລ້ວບໍ? ຕໍ່ການສຶກສາຂອງສະຖາບັນ ກໍຄືວົງການສຶກສາໃນ ສປປ ລາວ ແລະ ບັນດາພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຄວນມີວິທີແນວໃດແດ່? ເພື່ອຮັບມື ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫານີ້ ເພື່ອ ເຮັດແນວໃດໃຫ້ການໄປ-ມາຊື້ຟອມເຂົ້າຮຽນສະຖາບັນຂົງຈື ມີຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ.