ນະຄອນຫຼວງ ກຳນົດປີ 2023 ສ້າງສູນບຳບັດນ້ຳເປື້ອນສຳເລັດ

351

ໃນແຕ່ລະປີນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໄດ້ໃຊ້ງົບປະມານໃນການຈົກເອົາຜັກຕົບ, ຈອກ ແລະ ແໜ ອອກຈາກຮ່ອງແຊງ, ຄອງຄູວຽງ ແລະ ຮ່ອງຕ່າງໆ ໃນລະດູຝົນເພື່ອເຮັດໃຫ້ນ້ຳໄຫຼສະດວກ ຫາກບໍ່ດັ່ງນັ້ນຈະກໍ່ໃຫ້ເກີດນ້ຳຖ້ວມຂັງທີ່ເປັນແຫຼ່ງເພາະພັນຍຸງ ແລະ ພະຍາດຕ່າງໆ ເປັນການແກ້ໄຂບັນຫາໄລຍະສັ້ນສະເພາະໜ້າ. ແນວໃດກໍດີ, ນະຄອນຫຼວງເຫັນວ່າບັນຫາເຫຼົ່ານີ້ເຖິງເວລາຄວນຈະເອົາໃຈໃສ່ຢ່າງຈິງຈັງ ແລະ ແກ້ໄຂເປັນການຖາວອນ ຈຶ່ງໄດ້ມີການເຈລະຈາກູ້ຢືມເງິນ ຈຳນວນ 100 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ຈາກລັດຖະບານຮົງກາລີ ໃນອັດຕາກູ້ຢືມແບບບໍ່ມີດອກເບ້ຍໃນເດືອນມິຖຸນາ 2019 ຜ່ານມາ ແລະ ໄດ້ມີການລົງມືສຳຫຼວດທັນທີ ຄາດຈະເລີ່ມລົງມືກໍ່ສ້າງໃນປີໜ້າ ແລະ ຈະໃຫ້ສຳເລັດໃນປີ 2023.

ທ່ານ ພູຂົງ ບັນນະວົງ ຫົວໜ້າພະແນກແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ກ່າວຢູ່ໃນກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນ ເທື່ອທີ 7 ຂອງສະພາປະຊາຊົນ ນະຄອນຫຼວງ ຄັ້ງທີ 1 ຜ່ານມາວ່າ: ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໄດ້ຕົກລົງກຳນົດເອົາດອນຕາແຂ້ ຂຶ້ນກັບບ້ານນາສ້າງໄພ ເມືອງໄຊເສດຖາ ເປັນສູນບຳບັດນ້ຳເປື້ອນໃນນະຄອນຫຼວງເຊິ່ງກຳນົດກໍ່ສ້າງເປັນເວລາ 3 ປີ ນັບແຕ່ປີ 2020 – 2023 ໂດຍແມ່ນ ບໍລິສັດ ລາວໂປຣເຈັກ ໄດ້ຮັບອະນຸມັດຈາກລັດຖະບານດຳເນີນໂຄງການດັ່ງກ່າວ.

ຂະນະດຽວກັນ, ທ່ານ ບຸນຈັນ ແກ້ວສີທຳມະ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ກ່າວວ່າ: ສາເຫດຂອງບັນຫານ້ຳເປື້ອນໄລຍະຜ່ານມາຂອງນະຄອນຫຼວງແມ່ນມາຈາກການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງປະຊາກອນຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໃນແຕ່ລະປີມັນໄດ້ສົ່ງຜົນດີທາງດ້ານທຸລະກິດ ແຕ່ກົງກັນຂ້າມການປ່ອຍນ້ຳເປື້ອນໃນບາງຄົວເຮືອນທີ່ອາໄສຢູ່ຕາມແຄມຄອງຕ່າງໆ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ນະຄອນຫຼວງພົບກັບບັນຫານ້ຳເປື້ອນເພີ່ມຂຶ້ນທຸກປີ ແລະ ມີລັກສະນະແກ່ຍາວມາດົນ ຈົນມາເຖິງຈຸດນີ້ເຫັນວ່າແກ້ໄຂໄດ້ຍາກຖ້າຫາກທຸກພາກສ່ວນບໍ່ມີການເອົາໃຈໃສ່ຮ່ວມກັນຢ່າງຈິງຈັງ.

ບໍລິສັດ ລາວໂປຣເຈັກ ເປັນບໍລິສັດທີ່ລັດຖະບານມອບໝາຍໃຫ້ດຳເນີນໂຄງການບຳບັດນ້ຳເປື້ອນໄດ້ດຳເນີນການສຳຫຼວດ ນັບແຕ່ເດືອນມິຖຸນາ 2019 ຜ່ານມາພົບວ່າ: ປັດຈຸບັນບັນຫານໍ້າເປື້ອນໃນຕົວເມືອງຂອງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ມາຈາກການລະບາຍນໍ້າອອກຈາກຕົວເມືອງ ເຫັນວ່າມີການລະບາຍແບບລວມໃນທໍ່ດຽວເຮັດໃຫ້ລະດູແລ້ງມີແຕ່ນໍ້າເປື້ອນທີ່ໄຫຼຕາມຮ່ອງສາທາລະນະຕ່າງໆ ເກີດມີກິ່ນເໝັນເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນຜູ້ທີ່ຢູ່ໃກ້ຄຽງພົບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ບັນຫາດັ່ງກ່າວການນໍານະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ພະແນກການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໄດ້ຊອກຫາວິທີການແກ້ໄຂມາໂດຍຕະຫຼອດ ແຕ່ຍັງຂາດງົບປະມານໃນການປະຕິບັດ.

ໂຄງການກໍ່ສ້າງບຳບັດນ້ຳເປື້ອນ ເປັນໂຄງການບຸລິມະສິດຂອງລັດຖະບານ ກໍຄືອົງການປົກຄອງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫານໍ້າເປື້ອນໃນຕົວເມືອງ, ແກ້ໄຂບັນຫາສິ່ງແວດລ້ອມທາງນໍ້າໃນຂອບເຂດນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໂດຍສະເພາະບັນຫາການສົ່ງກິ່ນເໝັນຕາມແຄມຮ່ອງລະບາຍນໍ້າສາທາລະນະ. ດັ່ງນັ້ນ,ນະຄອນຫຼວງຈຶ່ງດຳເນີນໂຄງການດັ່ງກ່າວເພື່ອສ້າງໃຫ້ຕົວເມືອງກາຍເປັນຕົວເມືອງທີ່ໜ້າຢູ່ ເພື່ອບັນລຸເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ກໍຄືຮັບປະກັນການເຂົ້າເຖິງການຊົມໃຊ້ນໍ້າ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງນໍ້າແບບຍືນຍົງສຳລັບໝົດທຸກຄົນ ( SDG: 6 ), ການສ້າງສິ່ງແວດລ້ອມທີ່ດີໃນຕົວເມືອງ ແລະ ການຕັ້ງຖິ່ນຖານຂອງປະຊາກອນຢ່າງ ກວ້າງຂວາງ, ປອດໄພ, ສະຫງົບ ແລະ ໝັ້ນຄົງຕາມທິດ 6 ສ ຂອງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ກຳນົດໄວ້.