ທົ່ງໄຫຫີນຊຽງຂວາງ ໄດ້ຮັບໃບຢັ້ງຢືນເປັນມໍລະດົກໂລກຢ່າງເປັນທາງການ

913

ຊົມເຊີຍ! ທົ່ງໄຫຫີນຊຽງຂວາງ, ແຂວງຊຽງຂວາງ ສປປ ລາວ ໄດ້ຮັບໃບຢັ້ງຢືນການເປັນມໍລະດົກໂລກຢ່າງເປັນທາງການ.

ພິທີມອບ-ຮັບ ໃບຢັ້ງຢືນ ທົ່ງໄຫຫີນ ເປັນມໍລະດົກໂລກ ຢ່າງເປັນທາງການ ມີຂຶ້ນໃນວັນທີ 18 ພະຈິກ 2019 ຜ່ານມາ

ເຊິ່ງທົ່ງໄຫຫີນຊຽງຂວາງ ເປັນມໍລະດົກທາງດ້ານປະຫວັດອັນລືຊື່ຂອງ ສປປ ລາວ ຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ທົ່ວໂລກຮູ້ຈັກປະເທດລາວ