ເປັນບຸນຕາ ສາທຸນໍາ ປະຊາຊົນຈັດພິທີອັນເຊີນພະພຸດທະຮູບ ໄປສະຖິດທີ່ຜາສາດເຮືອນຫີນ

128

ເປັນບຸນຕາ ສາທຸນໍາ ພິທີອັນເຊີນພະພຸທທະຮູບທີ່ປະຊົນບ້ານດອນສະໂນດ, ເມືອງໄຊພູທອງ ສະຫວັນນະເຂດ

.

ໄດ້ພົບເຫັນຢູ່ກາງແມ່ນ້ຳຂອງໃນຄັ້ງວັນທີ 29/10/2021 ມາປະທັບຢູ່ວັດ

.

ຜາສາດເຮືອນຫີນ,ບ້ານເຮືອນຫີນ,ເມືອງໄຊພູທອງໃນຄັ້ງວັນທີ 8/11/2021

.

ຈາກ 20DiN