ຊົມກ່ອນໄປທໍາມະຊາດອ້ອມແອ້ມແຄມທາງລົດໄຟລາວຈີນ

175

ອອນຊອນເສັ້ນທາງແຫ່ງທໍາມະຊາດ

.

.

ກົດເຂົ້າເບິ່ງຮູບພາບລ້າສຸດຂອງ

.

.

.


ເສັ້ນທາງລົດໄຟລາວຈີນ

ຈາກ: ແອໂຣລາວ AEROLAOS