ຊົມເຊີຍ….ຕະຫຼາດກາງຄືນນະຄອນຫຼວງພະບາງຮັບຮອງເປັນເຂດປອດຄວັນຢາສູບ

377

ຕະຫຼາດກາງຄືນນະຄອນຫຼວງພະບາງ ຕັ້ງຢູ່ຖະໜົນ ສີສະຫວ່າງວົງ ເຂດບ້ານປ່າຂາມ ໃຈກາງເມືອງມໍລະດົກໂລກ ທີ່ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນ ຊາວຫຼວງພະບາງ ພາກັນນໍາເອົາເຄື່ອງທີ່ລະນືກປະເພດຕ່າງໆ ໄປວາງຂາຍທຸກຄືນ

ເພື່ອໃຫ້ນັກທ່ອງທ່ຽງໄດ້ເລາະຊື້ ປັດຈຸບັນທາງອໍານາດປົກຄອງແຂວງຫຼວງພະບາງ ແມ່ນມີແຜນປັບປຸງໃໝ່ເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າສູ່ລະບົບເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ

ຂະນະນີ້ຈະບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ແມ່ຄ້າ ນັ່ງຂາຍເຄື່ອງຢູ່ກາງທາງ ແລະ ໄດ້ລະດົມໃຫ້ຜູ້ທີ່ເຄີຍນັ່ງຂາຍລົງໄປຂາຍຢູ່ຮ່ອມທາງ ສໍາລັບເສັ້ນທາງກາງແມ່ນຈະປ່ອຍໃຫ້ລົດສາມາດແລ່ນຜ່ານໄປ – ມາໄດ້

ລ້າສຸດຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ອໍານາດການປົກຄອງບ້ານ ບ້ານປ່າຂ້າມ ແລະ ເຂດຕະຫຼາດກາງຄືນ ນະຄອນຫຼວງພະບາງ ໄດ້ຮັບຮອງ ແລະ ປະກາດເປັນເຂດປອດຄວັນຢາສູບ