ສ່ອງພາບລ້າສຸດນໍ້າຕົກຜາສ້ວມໃນວັນທີ່ພາຍຸເຂົ້າ

305

ນໍ້າຕົກຜາສ້ວມເປັນ ນໍ້າຕົກທີ່ສວຍສົດງົດງາມ ຂອງລາວເຮົາ ເຊິ່ງຕັ້ງຢູ່ເມືອງບາຈຽງຈະເລີນສຸກ ແຂວງ ຈໍາປາສັກ. ລ້າສຸດ ພາຍຫຼັງພາຍຸພັດຜ່ານປະເທດລາວເຮັດໃຫ້ຄວາມງາມຂອງທໍາມະຊາດຫາຍໄປກັບສາຍນໍ້າ ຕິດຕາມໄດ້ຕາມຮູບ ແຕ່ແອັດເບິ່ງສີຂອງສາຍນໍ້າ ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມຮຸນແຮງຂອງກະແສນໍ້າພັດຕ້ອງໃສ່ແຄມຝັ່ງ ຈົນກາຍເປັນສີຂີ້ຕົມ ແນວໃດກໍ່ດີ ຜູ້ທີ່ຢູ່ໃກ້ສາຍນໍ້າດັ່ງກ່າວກໍ່ໃຫ້ມີສະຕິໂດຍສະເພາະ ນໍ້າປາໄຫຼຊຸ ແລະ ດິນເຈື່ອນ.