ດົງລີງ ບ້ານດົງມ່ວງ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ

995

ແຂວງສະຫວັນນະເຂດເປັນແຂວງໜຶ່ງທີ່ນັກທ່ອງທ່ຽວໃຫ້ຄວາມສົນໃຈເຫັນໄດ້ຈາກຈຳນວນນັກທ່ອງທ່ຽວທີ່ເດີນທາງໄປໃນແຕ່ລະປີ ເຊິ່ງມີຕົວເລກທີ່ສູງ ສະຫວັນນະເຂດມີຄວາມໂດດເດັ່ນຫຼາຍດ້ານບໍ່ວ່າສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວລວມໄປເຖິງສີສັນທີ່ສົດໃສ ແລະ ສະຫຼັບສັບຊ້ອນ ຮູບແບບການໃຊ້ຊີວິດທີ່ຫຼາກຫຼາຍຂອງຜູ້ຄົນປະສົມປະສານກັບເສດຖະກິດທີ່ກຳລັງເຕີບໂຕຢ່າງໄວວາໄດ້ຢ່າງກົມກືນໃນຂະນະທີ່ຍັງຮູ້ສຶກໄດ້ເຖິງຄວາມຕື່ນຕາຕື່ນໃຈທີ່ລ່ອງລອຍໃນບັນຍາກາດເຂດຮ້ອນອັນອົບອຸ່ນກັບໄປເບິ່ງໃນດ້ານທີ່ງຽບສະຫງົບຂອງເມືອງ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ທຳມະຊາດ ໄດ້ຮັບການອະນຸຮັກໄວ້ເປັນຢ່າງໜ້າອັດສະຈັນໃຈ ແລະ ໄດ້ສອດແຊກທັງມໍລະດົກວັດທະນະທຳ ແລະ ຮ່ວມສະໄໝທີ່ມີເອກະລັກສະເພາະຕົວໄດ້ຢ່າງສົມບູນແບບ.

ເມື່ອເວົ້າເຖິງສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວຕ່າງໆແລ້ວ ບໍ່ວ່າຈະເປັນແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວທາງປະຫວັດສາດ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ທີ່ເດັ່ນໆທີ່ຜູ້ຄົນສ່ວນຫຼາຍໃຫ້ຄວາມສົນໃຈ ນັ້ນກໍແມ່ນແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວທາງທຳມະຊາດສັງເກດເຫັນໄດ້ວ່ານັກທ່ອງທ່ຽວສ່ວນຫຼາຍທີ່ເຂົ້າມາທ່ອງທ່ຽວບໍ່ວ່າປະເທດໃດກໍຕາມ ມັກທີ່ຈະມຸ່ງໜ້າສູ່ທຳມະຊາດ ເຊິ່ງດົງລີງແຫ່ງນີ້ກໍເປັນອີກສະຖານທີ່ໜຶ່ງຂອງແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ທີ່ມີຊື່ສຽງທາງດ້ານທຳມະຊາດ. ປ່າລີງ ຫຼື ດົງລີງ ຢູ່ບ້ານດົງມ່ວງ ເປັນປ່າສັກສິດທີ່ມີເນື້ອທີ່ກວ້າງ ປະມານ 11 ເຮັກຕາ, ລີງໄດ້ມາອາໄສຢູ່ປ່າແຫ່ງນີ້ ກ່ອນທີ່ບ້ານຖືກສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນ ແລະ ປັດຈຸບັນນີ້ມີລີງ ຈໍານວນ 1.000 ກວ່າໂຕ ແລະ ແບ່ງອອກເປັນ 5 ຝູງທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ສັດອື່ນໆທີ່ຖືກພົບເຫັນຢູ່ໃນປ່າແຫ່ງນີ້ກໍລວມມີ: ເຫ້ຍ, ແລນ, ເຕົ່າ ແລະ ງູ. ພວກຊາວບ້ານ ພາກັນເຊື່ອວ່າມີວິນຍານສະຖິດຢູ່ໃນປ່າດົງແຫ່ງນີ້ ແລະ ເຊື່ອວ່າລີງນັ້ນເປັນສັດສັກສິດ.

ຍ້ອນແນວນັ້ນ,ພວກຊາວບ້ານຈຶ່ງບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ລ່າ ແລະ ເຮັດແນວໃດແນວໜຶ່ງທີ່ເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ລີງ ເຖິງແມ່ນວ່າລີງຈະລັກ ຫຼື ກໍ່ຄວາມລົບກວນແນວອື່ນກໍຢ່າ ກໍບໍ່ຄວນແຕະຕ້ອງພວກມັນ, ພວກຊາວບ້ານເຖິງຂັ້ນວ່າບໍ່ບັງອາດທີ່ຈະເວົ້າແນວບໍ່ດີກ່ຽວກັບລີງເຖິງແມ່ນວ່າຈະເວົ້າດ້ວຍຄວາມຊື່ສັດແທ້ໆກໍຕາມໂດຍສະເພາະຖ້າພວກເຂົາເຈົ້າຫາກຢູ່ໃກ້ໆກັບພວກມັນ.

ເຖິງແມ່ນວ່າບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ລ່າສັດ ແລະ ຕັດໄມ້ ແຕ່ວ່າຊາວບ້ານກໍໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ເກັບໄມ້ນອນຂອນຕາຍ ດ້ວຍການຂໍອະນຸຍາດຈາກວິນຍານທັງຫຼາຍ ແລະ ເກັບເຄື່ອງປ່າຂອງດົງກໍໄດ້ ໂດຍບໍ່ຕ້ອງຂໍອະນຸຍາດ, ດົງລີງແມ່ນດົງທີ່ສັກສິດ ແລະ ມີຝູງລີງອາໄສຢູ່ຫຼາຍຕາມການເຊື່ອຖືວ່າ ເປັນລີງທີ່ສັກສິດທີ່ເຝົ້າຫໍມະເຫສັກຫຼັກບ້ານ ແລະ ເຄັດຢໍາທີ່ສຸດ ຖ້າຜູ້ໃດຫາກທໍາລາຍ ຫຼື ຂ້າລີງ ໃນປ່າສະຫງວນແຫ່ງນັ້ນຖືວ່າຈະມີອັນເປັນໄປ ( ນີ້ກໍເປັນຄວາມເຊື່ອຂອງປະຊາຊົນໃນເຂດນັ້ນ ).

ປ່າດົງລີງໄດ້ກາຍມາເປັນແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວທີ່ສໍາຄັນແຫ່ງໜຶ່ງໃນເມືອງຈໍາພອນ, ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງການທ່ອງທ່ຽວໄດ້ນໍາໄປສູ່ລາຍຮັບທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນສໍາລັບຊາວບ້ານເພາະເຂົາເຈົ້າຂາຍກ້ວຍ ເພື່ອນຳເອົາໄປເປັນອາຫານໃຫ້ພວກລີງ ແລະ ກໍມີຮ້ານອາຫານ, ມີການບໍລິການໂຮມສະເຕສໍາລັບນັກທ່ອງທ່ຽວ (ຮັບນັກທ່ອງທ່ຽວມາພັກຢູ່ເຮືອນຂອງຊາວບ້ານ ).

ເມືອງຈຳພອນ ຍັງມີເນື້ອທີ່ໃນການເຮັດນາຫຼາຍທີ່ສຸດໃນແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ປະຊາຊົນແມ່ນເຮັດນາແຕ່ລຳແມ່ນ້ຳທີ່ເປັນສາຂາຂອງແມ່ນ້ຳຂອງ. ດ້ວຍເຫດນີ້ເອງເນື້ອທີ່ຂອງເມືອງນີ້ຈຶ່ງເປັນມໍລະດົກອັນລ້ຳຄ່າທາງທຳມະຊາດ ແລະ ວັດທະນະທຳທີ່ເກົ່າແກ່ ເຊິ່ງສະຖານທີ່ເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ສ້າງລາຍໄດ້ໃຫ້ແກ່ຜູ້ຄົນໃນຂົງເຂດນັ້ນ ຈາກນັກທ່ອງທ່ຽວທີ່ເຂົ້າມາທ່ຽວຊົມບໍ່ວ່າຈະເປັນພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ເຊິ່ງມັນອາດນຳລາຍໄດ້ອັນມະຫາສານມາສູ່ປະເທດເຮົາອີກດ້ວຍ.

ປະເທດເຮົາເຖິງວ່າຈະເປັນປະເທດທີ່ມີແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ, ມີທັງສະຖານທີ່ສັກສິດທີ່ມີມາແຕ່ບູຮານນະການ ແລະ ສະຖານທີ່ທີ່ຜູ້ຄົນສ້າງຂຶ້ນ. ໃນນີ້, ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ກໍເປັນແຂວງໜຶ່ງທີ່ເຫັນວ່າມີສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວເປັນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍມີທັງແຫຼ່ງທີ່ສັກສິດ ແລະ ມະນຸດສ້າງຂຶ້ນ. ສະນັ້ນ, ໃນນາມພວກເຮົາທີ່ເປັນບຸກຄົນໜຶ່ງທີ່ຢູ່ໃນປະເທດເຮົາກໍຢາກແນະນຳ ຫຼື ຊັກຊວນຜູ້ຄົນທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດໃຫ້ເຂົ້າມາທ່ອງທ່ຽວຢູ່ປະເທດເຮົາໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ.