ພາກລັດລົງຕິດຕາມແຫລ່ງທ່ອງທ່ຽວຢູ່ເມືອງໄຊທານີ

615

ວັນທີ 31.07.2019 ຫ້ອງການ ຖວທ ເມືອງໄຊທານີ ນ.ວ ລົງກວດກາ ຕິດຕາມແຫ່ຼງທ່ອງທ່ຽວທຳມະຊາດ ຕາດພັກຊອນວອຍ – ບ້ານນາຄຸນທຸງ ແລະ ຕາດຫາດຊາຍຂາວ- ບ້ານຄາຍ ເຂດສະຫງວນພູເຂົາຄວາມ ເຊິ່ງເປັນແຫ່ຼງທ່ອງທ່ຽວທາງທຳມະຊາດ ອັນດຳຕົ້ນໆຂອງເມືອງໄຊທານີ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ.