ລາວລີກ 1 ໄດ້ຮັບໄຟຂຽວແລ້ວແຕ່ລະທີມຝຶກຊ້ອມໄດ້ ພ້ອມຮັບເງິນຊ່ວຍເຫຼືອທີມລະເກືອບ 100 ລ້ານກີບ

932

ສະຫະພັນບານເຕະແຫ່ງຊາດລາວ ໄດ້ອອກ 3 ແຈ້ງການໃນວັນທີ 1 ມິຖຸນາ 2020 ໂດຍແຈ້ງການທໍາອິດແມ່ນ ເນື້ອໃນສໍາຄັນແມ່ນ ອະນຸຍາດໃຫ້ມີການເຄື່ອນໄຫວຄັດເລືອກນັກກິລາ ແລະ ຝຶກຊ້ອມນັບຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 2 ມິຖຸນາ 2020 ເປັນຕົ້ນໄປ ເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມການແຂ່ງຂັນຂອງ ສຕລ, ແຕ່ຕ້ອງຕິດຕາມ ແລະ ໃຫ້ຄໍາແນະນໍາກັບນັກກີລາຂອງຕົນເອງໃນການຝຶກຊ້ອມ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການຮັກສາໄລຍະຫ່າງ, ຫຼີກເວັ້ນການສຳຜັດໂຕທີ່ບໍ່ຈໍາເປັນໃນການຝຶກຊ້ອມ ແລະ ມາດຕະການປ້ອງກັນອື່ນໆຕາມຄໍາແນະນໍາຂອງຄະນະສະເພາະກິດ.

ແຈ້ງການທີ 2 ກໍານົດເອົາມື້ເລິ່ມແຂ່ງຂັນວັນທີ 11 ກໍລະກົດ 2020 ແລະ ຮູບແບບການແຂ່ງຂັນ ແມ່ນແຂ່ງຂັນແບບພົບກັນໝົດ 2 ຮອບໄປ-ຮອບຂາກັບ, ກໍານົດການລົງທະບຽນ ເລີ່ມວັນທີ 05 ມິຖຸນາ 2020 – ຫາ ວັນທີ 05 ກໍລະກົດ 2020, ເຊິ່ງການລົງທະບຽນບຸກຄະລາກອນສະໂມສອນ ແລະ ນັກກີລາແມ່ນລົງທະບຽນຜ່ານລະບົບບ FIFA Connect, ສຳລັບກໍລະນີນັກກີລາທີ່ໂອນຍ້າຍມາຈາກຕ່າງປະເທດ ແລະ ຍັງບໍ່ເຄີຍລົງທະບຽນໃນການແຂ່່ງຂັນຂອງ ສຕລ ຕ້ອງປະກອບເອກະສານທີ່ ສຕລ ກຽມໄວ້ໃຫ້ ເພື່ອຍື່ນຂໍໃບອະນຸຍາດໂອນຍ້າຍລະຫວ່າງປະເທດ ຫຼື International Transfer Certificate (ITC) ໃຫ້ທັນກໍານົດເວລາການລົງທະບຽນ.

ແຈ້ງການທີ 3 ແມ່ນ ນະໂຍບາຍການອຸດໜູນສະໂມສອນໃນການແຂ່ງຂັນໃນປີ 2020 ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກການແຜ່ລະບາດຂອງໂຄວິດ-19 ຕາມລາຍລະອຽດດັ່ງລຸ່ມນີ້:
– ການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານງົບປະມານຈັດການແຂ່ງຂັນພາກສະໜາມ.
– ການແຂ່ງຂັນເປບຊີລາວລີກ 1 ລະດູການ 2020 ຈະແຂ່ງຂັນຢູ່ສະໜາມກີລາແຫ່ງຊາດ ຫຼັກ 16 ເທົ່ານັ້ນ ໂດຍການແຂ່ງຂັນຈະດຳເນີນໄປແບບສະໜາມປິດໃນເບື້ອງຕົ້ນເຊີ່ງ ສຕລ ຈະຍົກເວັ້ນຄ່ານໍາໃຊ້ສະໜາມ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍອົງປະກອບພາກສະໜາມທັງໝົດໃຫ້ກັບທຸກສະໂມສອນ ລວມເຖິງຍົກເວັ້ນຄ່າຕິດຕັ້ງປ້າຍໂຄສະນາ ຫຼື ອື່ນໆທີ່ກ່ຽວກັບວຽກພາຍໃນຂອງສະໂມສອນເອງເຊີ່ງສະໂມສອນຕ້ອງເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບ.

– ສະໂມສອນສາມາດສະເໜີຂໍນໍາໃຊ້ສະໜາມຝຶກຊ້ອມຂອງ ສຕລ ໄດ້ໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າເຊົ່າໃນໄລຍະການແຂ່ງຂັນໂດຍອີງຕາມການຈັດສັນຂອງ ສຕລ.
– ຍົກເວັ້ນຄ່າລົງທະບຽນຂອງພະນັກງານ ແລະ ນັກກີລາ ໃນການແຂ່ງຂັນຂອງ ສຕລ ປີ 2020 ເຊິ່ງການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານງົບປະມານອຸດໜູນສະໂມສອນ ທຸກສະໂມສອນໃນການແຂ່ງຂັນເປບຊີ ລາວລີກ 1 ລະດູການ 2020 ຈະໄດ້ຮັບເງີນອຸດໜູນເປັນຈໍານວນເງີນ 30 ລ້ານກີບເພີ່ມເຕີມຈາກເງີນອຸດໜູນທີມເບື້ອງຕົ້ນທີ່ສະໂມສອນເຂົ້າຮ່ວມການແຂ່ງຂັນຈະໄດ້ຮັບຢູ່ແລ້ວ 60 ລ້ານກີບ ເຊີ່ງລວມເປັນທັງໝົດ 90 ລ້ານກີບ.
-ການເບີກຈ່າຍເງີນອຸດໜູນທຸກໆ ສະໂມສອນຈະໄດ້ຮັບເງີນອຸດໜູນງວດທໍາອິດເປັນຈໍານວນ 60 ລ້ານກີບ ໂດຍຈະເບີກຈ່າຍໃຫ້ຫຼັງຈາກສະໂມສອນສຳເລັດການລົງທະບຽນຂໍ້ມູນ ແລະ ບຸກຄະລາກອນຂອງສະໂມສອນທີ່ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງຈາກອະນຸກຳມະການຈັດການແຂ່ງຂັນ.

ຄັດຈາກ: ສະຫະພັນບານເຕະແຫ່ງຊາດລາວ