ໂຮລີຟິລ ຢືນຢັນກໍາລັງແຈລະຈາກັບ ໄທສັນ ລຸ້ນຊົກອີກຄັ້ງເປັນໄຟທ໌ທີ 3

645

ອີແວນເດີ ໂຮລີຟິລ ຕໍານານນັກມວຍຮຸ່ນໃຫຍ່ ຢືນຢັນກໍາລັງເຈລະຈາກັບ ໄມ ໄທສັນ ນັກມວຍຄູ່ແຂ່ງຄົນສໍາຄັນ ເພື່ອລຸ້ນຊົກກັນອີກຄັ້ງເປັນໄຟທ໌ທີ 3.

ກ່ອນໜ້ານີ້ ໂຮລີຟິລ ກັບ ໄທສັນ ເຄີຍຊົກກັນມາແລ້ວ 2 ໄຟທ໌ ເຊິ່ງເປັນ ໂຮລີຟີລ ທີ່ເອົາຊະນະໄດ້ທັງໝົດ ໂດຍສະເພາະໄຟທ໌ແຫ່ງປະຫວັດສາດທີ່ ໄທສັນ ກັດຫູ ໂຮລີຟິລ ຈົນໄດ້ກ່າວຂານມາຮອດປັດຈຸບັນ.

ໂຮລີຟິລ ກ່າວວ່າ: “ ພວກເຮົາກໍາລັງເຈລະຈາກັນ, ແຕ່ຍັງບໍ່ມີຂໍ້ຕົກລົງທີ່ຊັດເຈນ, ແຕ່ມັນກໍາລັງເປັນຮູບເປັນຮ່າງ ຖ້າມັນເກີດຂຶ້ນແທ້ ກໍຄົງບໍ່ມີບັນຫາຫຍັງ ຄວາມຈິງຄືລາວ ແລະ ຂ້ອຍກໍາລັງຈະເຮັດຫຍັງຈັກຢ່າງ ”.