ສະຫະພັນບານສົ່ງນາໆຊາດ ປະກາດຍົກເລີກບານສົ່ງ ເນຊັນສ໌ ລີກ 2020

684

ສະຫະພັນບານກີລາບານສົ່ງນາໆຊາດ ( ເອັຟໄອວີບີ ) ປະກາດຍົກເລີກການແຂ່ງຂັນບານສົ່ງ ເນຊັນສ໌ ລີກ 2020 ເນື່ອງຈາກການແຜ່ລະບາດຂອງ ໂຄວິດ-19 ເພື່ອຄວາມປອດໄພຂອງທຸກຝ່າຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

ການແຂ່ງຂັນບານສົ່ງເນຊັນສ໌ ລີກ 2020 ຈະເລີ່ມແຂ່ງຂັນອາທິດທໍາອິດໃນວັນທີ 19 ພຶດສະພາ 2020ປະເພດທີມຍິງ ແລະ ວັນທີ 22 ພຶດສະພາ 2020 ປະເພດທີມຊາຍ.

ນອກຈາກນີ້ ບານສົ່ງຊາຍລາຍການ ຊາເລນເຈີ ຄັບ ທີ່ເມືອງກົງໂດມາ ປະເທດປ໊ອກຕຸຍການ ແລະ ບານສົ່ງຍິງຊາເລນເຈີ ຄັບ ທີ່ເມືອງຊາດາ ປະເທດໂຄຼອາຊີ ລະຫວ່າງວັນທີ 24-28 ມິຖຸນາ 2020 ກໍໄດ້ປະກາດຍົກເລີກແຂ່ງຂັນອີກດ້ວຍ.