ແຈ້ງປິດການບໍລິການສະໜາມກ໊ອຟ ທົ່ວປະເທດຊົ່ວຄາວ

676

ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ອອກແຈ້ງການໃນວັນທີ 12 ເມສາ 2020 ເລື່ອງໃຫ້ປິດການບໍລິການຊົ່ວຄາວຂອງ ສະໜາມກ໊ອຟ ແລະ ສະໜາຝຶກຊ້ອມຕີກ໊ອຟທົ່ວປະເທດ ເພື່ອປ້ອງກັນການແຜ່ລະບາດຂອງ ໂຄວິດ-19 ໂດຍເນື້ອໃນສໍາຄັນມີດັ່ງນີ້:

1.ໃຫ້ບັນດາຜູ້ປະກອບການດສະໜາມກິລາກ໊ອຟ, ສະໜາມຝຶກຊ້ອມຕີກ໊ອຟ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດປິດການບໍລິການຊົ່ວຄາວ ສະໜາມກ໊ອຟ ແລະ ສະໜາມຝຶກຊ້ອມຕີກ໊ອຟ.

2.ສໍາລັບບາງສະໜາມກ໊ອຟ ທີ່ລວມມີກິດຈະການຂອງໂຮງແຮມ, ຣີສອດ ແລະ ຮ້ານອາຫານນັ້ນ ແມ່ນອະຍຸຍາດໃຫ້ເປີດບໍລິການສະເພາະໃນພາກສ່ວນ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບທີ່ພັກອາໄສ ແລະ ຮ້ານອາຫານເທົ່ານັ້ນ
ລາຍລະອຽດຕາມແຈ້ງການເພີ່ມຕື່ມ: