ເລື່ອນ ລາວລີກ 1 ແລະ ລາວລີກ 2 ໄປແບບບໍ່ມີກໍານົດ

760

ສະຫະພັນບານເຕະແຫ່ງຊາດລາວ ອອກແຈ້ງການເລກທີ 276/ສຕລ ລົງວັນທີ 26 ມີນາ 2020 ລະບຸວ່າ: ສະຫະພັນບານເຕະແຫ່ງຊາດລາວ ຂໍຖືເປັນກຽດແຈ້ງມາຍັງບັນດາສະໂມສອນບານເຕະທີ່ເຂົ້າຮ່ວມການແຂ່ງຂັນບານເຕະ ເປບຊີ ລາວລີກ 1 ແລະ ຄອມມານໂດ ລາວລີກ 2 ລະດູການ 2020 ຊາບຮ່ວມກັນວ່າ ເພື່ອເປັນການປະຕິບັດຕາມມາດຕະການສະກັດກັ້ນການແຜ່ລະບາດຂອງ ໂຄວິດ-19 ຂອງຄະນະສະເພາະກິດເພື່ອປ້ອງກັນ, ຄວບຄຸມ ແລະ ແກ້ໄຂການລະບາດຂອງ ໂຄວິດ-19, ສະຫະພັນບານເຕະແຫ່ງຊາດລາວມີຄວາມຈໍາເປັນທີ່ຕ້ອງໄດ້ເລື່ອນບັນດາກິດຈະກຳຂອງ ສຕລ ເຊິ່ງລວມທັງການຈັດການແຂ່ງຂັນບານເຕະລາຍການຕ່າງໆອອກໄປຕາມລາຍລະອຽດດັ່ງລຸ່ມນີ້:
1. ການແຂ່ງຂັນບານເຕະ ເປບຊີ ລາວລີກ 1 ຈະເລື່ອນມື້ເປີດການແຂ່ງຂັນຕາມກຳນົດເວລາເດີມໃນວັນທີ 25 ເມສາ 2020 ອອກໄປຈົນກວ່າສະພາບການລະບາດຂອງ ໂຄວິດ-19 ຈະຢຸດຕິ ແລະ ສະພາບການກັບສູ່ພາວະປົກກະຕິ.

2. ການແຂ່ງຂັນບານເຕະ ຄອມມານໂດ ລາວລີກ 2 ໃນລະດູການ 2020 ຈະເລື່ອນມື້ເປີດການແຂ່ງຂັນຕາມກຳນົດເວລາເດີມໃນວັນທີ 2 ພຶດສະພາ 2020 ອອກໄປຈົນກວ່າສະພາບການລະບາດຂອງ ໂຄວິດ-19 ຈະຢຸດຕິ ແລະ ສະພາບການກັບສູ່ພາວະປົກກະຕິ.
3. ກຳນົດການລົງທະບຽນຂອງນັກກີລາໃນການແຂ່ງຂັນສອງລາຍການດັ່ງກ່າວຈະໄດ້ຂະຫຍາຍໄລຍະເວລາອອກໄປຈົນກວ່າຈະມີການແຈ້ງການເພີ່ມຕື່ມຈາກ ສຕລ.
4. ໃຫ້ບັນດາສະໂມສອນໂຈະກິດຈະກຳການຈັດຊຸມນຸມ ຫຼື ການຝຶກຊ້ອມທີ່ບໍ່ຈໍາເປັນອອກໄປພ້ອມທັງຕິິດຕາມຂ່າວ ແລະ ປະຕິບັດຕາມມາດຕະການຂອງລັດຖະບານໃນການປ້ອງກັນການແຜ່ລະບາດຂອງ ໂຄວິດ-19 ຢ່າງເຂັ້ມງວດ.
5. ໃຫ້ສະໂມສອນຕິດຕາມການແຈ້ງການທາງການຈາກ ສຕລ ເປັນປະຈໍາເພື່ອໃຫ້ມີຄວາມກຽມພ້ອມຂອງສະໂມສອນໃນການເຂົ້າຮ່ວມແຂ່ງຂັນລາຍການຕ່າງໆຂອງ ສຕລ ປະຈໍາປີ 2020.
ດັ່ງນັ້ນ, ຈຶ່ງຖືເປັນກຽດແຈ້ງມາຍັງບັນດາສະໂມສອນບານເຕະທີ່ເຂົ້າຮ່ວມການແຂ່ງຂັນບານເຕະ ເປບຊີ ລາວລີກ 1 ແລະ ຄອມມານໂດ ລາວລີກ 2 ລະດູການ 2020 ຮັບຊາບ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕາມຄວາມເໝາະສົມ.