ທ່ານ ປີຊາໄຊ ແກ້ວໄຊຍະຈັກ ປະກອບສ່ວນສຳຄັນພັດທະນາກີລາຍິງທະນູລາວ

649

ສະຫະພັນກີລາຍິງທະນູແຫ່ງຊາດລາວສະແດງຄວາມຂອບໃຈ ແລະ ຮູ້ບຸນຄຸນຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງຕໍ່ ທ່ານ ປີຊາໄຊ ແກ້ວໄຊຍະຈັກ ປະທານບໍລິສັດ ທີ່ປຶກສາດ້ານການລົງທຶນ ແລະ ກໍ່ສ້າງເຂື່ອນໄຟຟ້າ ຈຳກັດ ຜູ້ດຽວ ທັງເປັນປະທານສະຫະພັນກີລາຍິງທະນູແຫ່ງຊາດລາວໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຊຸກຍູ້ ແລະປະກອບສ່ວນທຶນຮອນສ່ວນຕົວເຂົ້າໃນການພັດທະນາວົງການກີລາຍິງທະນູລາວ ນັບແຕ່ປີ 2017ເປັນຕົ້ນມາ ຈົນມີຜົນງານພົ້ນເດັ່ນຫຼາຍດ້ານທັງລະດັບຊາດ, ອະນຸພາກພື້ນ, ພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ.

ອີງຕາມຂໍ້ມູນຈາກສະຫະພັນກີລາຍິງທະນູແຫ່ງຊາດລາວແຈ້ງໃຫ້ຊາບເມື່ອທ້າຍອາທິດທີ່ຜ່ານມາ ວ່າ: ໃນນາມສະຫະພັນກີລາຍິງທະນູແຫ່ງຊາດລາວຂໍສະແດງຄວາມຂອບໃຈ ແລະ ຮູ້ບຸນຄຸນອັນໃຫຍ່ຫຼວງຕໍ່ ທ່ານ ປີຊາໄຊ ແກ້ວໄຊຍະຈັກປະທານບໍລິສັດທີ່ປຶກສາດ້ານການລົງທຶນ ແລະ ກໍ່ສ້າງເຂື່ອນໄຟຟ້າ ຈໍາກັດ ຜູ້ດຽວທີ່ໄດ້ຮັບການແຕ່ງຕັ້ງເປັນປະທານສະຫະພັນຍິງທະນູແຫ່ງຊາດລາວຢ່າງເປັນທາງການ ນັບແຕ່ວັນທີ9 ສິງຫາ 2017 ເປັນຕົ້ນມາ ຕາມຂໍ້ຕົກລົງສະບັບເລກທີ 2831/ສສກ ລົງວັນທີ 21 ມິຖຸນາ2017.

ສໍາລັບ ທ່ານ ປີຊາໄຊ ແກ້ວໄຊຍະຈັກໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຊຸກຍູ້ປະກອບສ່ວນດ້ານທຶນຮອນສ່ວນຕົວເຂົ້າໃນການສົ່ງຄະນະນຳ, ຄູຝຶກ ແລະ ນັກກີລາອອກເຄື່ອນໄຫວກິດຈະກໍາຕ່າງໆ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດນັບແຕ່ທ້າຍປີ 2017 ຫາທ້າຍປີ 2018 ໂດຍສະເພາະແມ່ນທ່ານໄດ້ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອ ຈໍານວນ123.679 ໂດລາສະຫະລັດ ເພື່ອເຄື່ອນໄຫວກິດຈະກໍາ ແລະຊື້ອຸປະກອນຮັບໃຊ້ໃຫ້ແກ່ນັກກີລາທີມຊາດ ແລະ ຄູຝຶກ.

ຄຽງຄູ່ກັນນັ້ນ, ຍັງໄດ້ຈ້າງຄູຝຶກທີ່ມີປະສົບມາຈາກ ສປ ຈີນເພື່ອມາຊ່ວຍຝຶກແອບໃຫ້ແກ່ນັກກີລາທີມຊາດລາວເຮົາ ແລະ ໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້ຄູຝຶກຈີນໄປຊ່ວຍສອນ, ຊ່ວຍຝຶກແອບໃຫ້ແກ່ໂຮງຮຽນພອນສະຫວັນ ກີລາ -ກາຍະກໍາ 3 ມື້ຕໍ່ອາທິດ. ສະນັ້ນ, ທາງສະຫະພັນກີລາຍິງທະນູແຫ່ງຊາດຫວັງເປັນຢ່າງຍິ່ງວ່າຈະໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ ສະໜັບສະໜູນຈາກທ່ານຕື່ມອີກໃນອະນາຄົດ.