ມົນສະເໜ່ຕະຫຼາດເມືອງອາດສະພອນ ຖີ່ນຜູ້ໄທ ເບິ່ງວິຖີຊີວິດປະຊາຊົນເໝືອລຽບງ່າຍ

455

ຖືເປັນພາບມົນສະເໜ່ອີກແບບໜຶ່ງ ກັບພາບບັນຍາກາດການຊື້-ຂາຍ ສິນຄ້າຂອງພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນ ທີ່ຕະຫຼາດເທດສະບານເມືອງອາດສະພອນຖີ່ນຜູ້ໄທ ເຊິ່ງສ່ວນໃຫຍ່ຈະເປັນສິນຄ້າເຄື່ອງກະສິກຳ, ເຄື່ອງປ່າຂອງດົງທີ່ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນນຳມາຂາຍ.

ນີ້ຄືພາບບັນຍາກາດການຊື້-ຂາຍ ຂອງພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 22 ກັນຍາ 2019 ທີ່ຕະຫຼາດເທດສະບານເມືອງອາດສະພອນ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ສິນຄ້າສ່ວນໃຫຍ່ກໍ່ຈະເປັນເຄື່ອງກະສິກຳ ຜັກຕ່າງໆນາໆ, ເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ ມີກະເປົ່າແດງປ່າ, ຫວາຍ ແລະ ອື່ນທີ່ປະຊາຊົນຫາມາໄດ້ເພື່ອມາຂາຍເປັນລາຍໄດ້ເຈື່ອນຈູນຄວບຄົວ.

ເຊິ່ງເມືອງອາດສະພອນ ເປັນໜຶ່ງໃນ 15 ເມືອງຕົວຂອງແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ປະຊາຊົນເຂດດັ່ງກ່າວມີອາຊີບເປັນເຮັດນາເປັນສ່ວນຫຼາຍ, ເຮັດການຜະລິດກະສິກຳເປັນສຳຮອງ ບໍ່ຄ່ອຍມີການເຮັດນາແຊງ ເນື່ອງຈາກໃນລະດູບໍ່ມີນ້ຳພຽງພໍໃນການປູກເຂົ້າ