ຝົນຕົກຕໍ່ເນື່ອງລາຄາຜັກກໍເໜັງຕີງ

741

ພືດຜັກຈັດເປັນສິນຄ້າທີ່ກະທົບໄວດ້ານລາຄາເນື່ອງຈາກຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ຂອດສະໜອງບໍ່ສົມດຸນກັນ ເຊິ່ງປັດຈຸບັນຊາວສວນຜູ້ປູກຜັກແມ່ນໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກສະພາບຝົນຕົກລິນ, ພື້ນທີ່ການຜະລິດຈໍານວນໜຶ່ງໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ຫຼື ຫັນໄປນໍາໃຊ້ປູກເຂົ້າ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ລາຄາຜັກບາງຊະນິດຖີບຕົວຂຶ້ນສູງ, ອາໄສການນໍາເຂົ້າກໍຖືກແຮງບີບຈາກອັດຕາແລກປ່ຽນ.

ເລີ່ມແຕ່ຕົ້ນເດືອນສິງຫາ 2019 ເປັນຕົ້ນມາ ຫຼາຍທ້ອງຖິ່ນປູກຜັກພົບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ເປັນຕົ້ນແມ່ນບາງເຂດມີນໍ້າຖ້ວມຂັງ, ເກີດພະຍາດຮາກເນົ່າ, ບົວລະບັດຮັກສາຍາກ, ໄດ້ຜົນຜະລິດໜ້ອຍເພື່ອຮັກສາຄວາມສົມດຸນລະຫວ່າງຂອດສະໜອງ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການຈຶ່ງເພິ່ງການນໍາເຂົ້າ. ສະນັ້ນ, ຍິ່ງເຮັດໃຫ້ລາຄາທະວີຄູນຂຶ້ນຕາມອັດຕາແລກປ່ຽນ.

ນາງ ພອນ ຂາຍຜັກ ຢູ່ຕະຫຼາດວິທະຍາເຂດດົງໂດກ ໄດ້ກ່າວວ່າ: ລາຄາຜັກໃນລະຫວ່າງວັນທີ 28 ສິງຫາ 2019 ຖ້າທຽບໃສ່ອາທິດຜ່ານມາແມ່ນສູງຂຶ້ນຫຼາຍ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຜັກຫອມລາບ ອາທິດນີ້ 280.000 ກີບຕໍ່ໝື່ນ ຈາກອາທິດຜ່ານມາ 150.000 ກີບຕໍ່ໝື່ນ, ຜັກຫອມປ້ອມ 200.000 ກີບຕໍ່ໝື່ນ ຈາກອາທິດຜ່ານມາ 80.000 ກີບຕໍ່ໝື່ນ, ຫອມບົ່ວ 150.000 ກີບຕໍ່ໝື່ນ ຈາກອາທິດຜ່ານມາ 70.000 – 80.000 ກີບຕໍ່ໝື່ນ, ຜັກບົ້ງ 120.000 ກີບຕໍ່ໝື່ນ ຈາກອາທິດຜ່ານມາ 60.000 – 80.000 ກີບຕໍ່ໝື່ນ ແລະ ຜັກຫົມ 120.000 ກີບຕໍ່ໝື່ນ ຈາກ 60.000 – 80.000 ພັນກີບຕໍ່ໝື່ນ ແລະ ເມື່ອນໍາມາຂາຍກໍຈະມາສ້ອມເພື່ອເລືອກຜັກບໍ່ງາມອອກ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ກໍມັດ ຫຼື ຊັ່ງຂາຍເປັນກິໂລ ໂດຍຈະໄດ້ກໍາໄລປະມານ 35.000 – 60.000 ພັນກີບຕໍ່ໝື່ນ.

ອ້າຍ ສຸລິຍົນ ປະຊາຊົນຜູ້ປູກຜັກບ້ານດອນເກີດ ເມືອງຫາດຊາຍຟອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ການປູກ, ການບົວລະບັດຮັກສາພືດຜັກຫຍຸ້ງຍາກຂຶ້ນຫຼາຍໃນໄລຍະທີ່ຝົນຕົກລິນ ເນື່ອງຈາກນໍ້າຖ້ວມຂັງຜັກທີ່ບໍ່ທົນນໍ້າກໍຮາກເນົ່າເຮັດໃຫ້ໄດ້ຜົນຜະລິດໜ້ອຍ ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນຕົ້ນທຶນການຜະລິດຈະເພີ່ມຂຶ້ນກວ່າລະດູແລ້ງ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຖ້າສົມທຽບກັບລາຄາຜັກໃນໄລຍະດຽວກັນຂອງປີຜ່ານມາເຫັນວ່າຖືກກວ່າ ເພາະວ່າປີ 2018 ລາຄາຜັກຈະຂຶ້ນສູງເປັນເວລາດົນເກືອບເດືອນ ເນື່ອງຈາກໄລຍະນັ້ນນໍ້າຖ້ວມພື້ນທີ່ທໍາການຜະລິດຂອງປະຊາຊົນເປັນຈໍານວນຫຼາຍ ແຕ່ປີນີ້ເຊື່ອວ່າຕໍ່ໄປຖ້າດິນຟ້າອາກາດບໍ່ເປັນແບບນີ້ ລາຄາຜັກຈະກັບມາຢູ່ໃນລາຄາປົກກະຕິໃນໄວໆນີ້, ອີກຢ່າງໜຶ່ງລາຄາຜັກມັນມີການເໜັງຕີງຂຶ້ນ – ລົງຕະຫຼອດຢູ່ແລ້ວ ບາງຄັ້ງກໍຖືກລົງ, ບາງຄັ້ງກໍແພງຂຶ້ນ. ດັ່ງນັ້ນ, ລາຄາຜັກທີ່ສູງຂຶ້ນໃນໄລຍະນີ້ຖືເປັນໄລຍະປົກກະຕິ.

ທ່ານ ບຸນທ່ຽງ ລັດຕະນະວົງ ຜູ້ອຳນວຍການ ບໍລິສັດ ເມືອງລາວຟູ໊ດ ຈຳກັດ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ລາຄາຜັກທີ່ແພງຂຶ້ນໃນປັດຈຸບັນມາຈາກຫຼາຍສາເຫດ ເປັນຕົ້ນແມ່ນສະໜອງສິນຄ້າບໍ່ໄດ້ຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດ ເພາະວ່າລະດູນີ້ເປັນລະດູທີ່ທໍາການຜະລິດຍາກຜູ້ຜະລິດຈໍານວນໜຶ່ງຈຶ່ງຢຸດເຊົາ, ບາງເຂດແມ່ນປູກໃນເນື້ອທີ່ນາເມື່ອຮອດລະດູເຮັດນາກໍຕ້ອງຢຸດເຊົາເຊັ່ນກັນ ແລະ ບາງເຂດກໍປູກໃນເນື້ອທີ່ແຄມນໍ້າ ເຮັດໃຫ້ນໍ້າຖ້ວມຜົນຜະລິດເສຍຫາຍ. ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນແມ່ນການນໍາເຂົ້າສິນຄ້າຈາກປະເທດເພື່ອນບ້ານທີ່ມີອັດຕາແລກປ່ຽນສູງເມື່ອທຽບໃສ່ເງິນກີບ ເວລາຊື້ສິນຄ້າກໍຕ້ອງຈ່າຍເປັນສະກຸນເງິນຂອງເຂົາເຈົ້າ ເມື່ອນໍາເຂົ້າມາໃນລາວ ແລະ ຊື້ – ຂາຍເປັນເງິນກີບຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ແພງຂຶ້ນ. ສະນັ້ນ, ການສົ່ງເສີມການຜະລິດພາຍໃນຢ່າງຈິງຈັງ ແລະ ສະໜັບສະໜູນນໍາໃຊ້ສິນຄ້າພາຍໃນ ຈຶ່ງຈະເປັນທາງອອກທີ່ດີທີ່ສຸດທີ່ຈະບໍ່ເຮັດໃຫ້ລາຄາສິນຄ້າໃນທ້ອງຕະຫຼາດເໜັງຕີງຫຼາຍ.

ຂໍ້ມູນຈາກ: ໜັງສືພິມເສດຖະກິດ ການຄ້າ