ແຈ້ງການໃຫ້ທົ່ວປະເທດເຝົ້າລະວັງແລະແກ້ໄຂໄພນໍ້າຖ້ວມ

354

>ວັນທີ4/9/2019, ລັດຖະມົນຕີ, ຫົວຫນ້າຫ້ອງວ່າການສໍານັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີໄດ້ອອກແຈ້ງການດ່ວນທີ່ສຸດ ໃຫ້ທົ່ວປະເທດມີມາດຕະການຕ່າງໆໃນການແກ້ໄຂໄພນໍ້າຖ້ວມທີ່ເກີດຂຶ້ນຢ່າງຮອບດ້ານແລະທັນການ, ພ້ອມທັງໃຫ້ອອກແຈ້ງເຕືອນໄປຍັງພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າ, ອຳນາດການປົກຄອງເມືອງແລະອົງການຈັດຕັ້ງທຸກພາກສ່ວນໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດໂດຍສະເພາະແມ່ນບັນດາແຂວງພາກໃຕ້ຈົ່ງມີສະຕິລະວັງຕົວແລະເປັນເຈົ້າການໃນການເກັບມ້ຽນແລະເຄື່ອນຍ້າຍວັດຖຸສິ່ງຂອງ, ສັດລ້ຽງໄປໄວ້ບ່ອນສູງ ແລະປອດໄພເພື່ອໃຫ້ມີຜົນກະທົບໜ້ອຍທີ່ສຸດ.
ໃຫ້ກະຊວງແຮງງານແລະສະຫວັດດີການສັງຄົມສົມທົບກັບກຳລັງປ້ອງກັນຊາດແລະປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ, ທ້ອງຖິ່ນແລະພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງລົງຊ່ວຍເຫລືອປະຊາຊົນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໄພນໍ້າຖ້ວມຢູ່ບັນດາແຂວງພາກໃຕ້ເພື່ອແກ້ໄຂວຽກງານສຸກເສີນຮອບດ້ານທີ່ເກີດຂຶ້ນຍ້ອນໄພນໍ້າຖ້ວມໃຫ້ທັນສະພາບການ. ໃຫ້ກະຊວງໂຍທາທິການແລະຂົນສົ່ງສົມທົບກັບບັນດາແຂວງຕິດຕາມແລະແກ້ໄຂສະພາບເສັ້ນທາງເປ່ເພຍ້ອນໄພນໍ້າຖ້ວມໃຫ້ທັນການ, ເດັດຂາດບໍ່ໃຫ້ການສັນຈອນຖືກຕັດຂາດ.

<

ໃຫ້ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດແລະສິ່ງແວດລ້ອມເປັນເຈົ້າການແລະເຝົ້າລະວັງສະພາບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດຢ່າງເປັນປົກກະຕິແລະໃຫ້ມີການອອກແຈ້ງການເຕືອນ, ແນະນໍາປະຊາຊົນໃນຂົງເຂດທີ່ມີຄວາມສ່ຽງສູງໃຫ້ມີສະຕິແລະຕິດຕາມການແຈ້ງສະພາບອາກາດເປັນປົກກະຕິ.

ໃຫ້ກະຊວງກະສິກຳແລະປ່າໄມ້ກະກຽມສະໜັບສະໜູນຊ່ວຍເຫລືອດ້ານວິຊາການແລະແນວພັນເພື່ອໃຫ້ປະຊາຊົນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໄພນໍ້າຖ້ວມສາມາດຟື້ນຟູການຜະລິດແລະດຳລົງຊີວິດເປັນປົກກະຕິ. ໃຫ້ກະຊວງພະລັງງານແລະບໍ່ແຮ່ຊີ້ນໍາບັນດາເຂື່ອນໄຟຟ້າເປັນເຈົ້າການຕິດຕາມລະດັບນໍ້າແລະບໍລິຫານຈັດການນໍ້າໃນອ່າງຂອງບັນດາເຂື່ອນແຕ່ຫົວທີເພື່ອຮັບປະກັນການປ່ອຍນໍ້າບໍ່ໃຫ້ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ປະຊາຊົນ.