ຫຼວງພະບາງເປີດຂະບວນຊຸກຍູ້ມອບຄ່າທໍານຽມທາງ

286

ໃນວັນທີ 03.09.2019 ພະແນກ ສ່ວຍສາອາກອນ ປະຈໍາ ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ ສົມທົບຕໍາຫຼວດຈາລະຈອນ ແລະ ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວມະຫາຊົນ ເປີດຂະບວນຊຸກຍູ້ການມອບຄ່າທຳນຽມທາງ ປະຈໍາປີ ຜ່ານລະບົບທະນາຄານ ຕາມເຂດເສັ້ນທາງຕ່າງ ໃນເທດບານນະຄອນ ຫຼວງພະບາງ. ຂໍໃຫ້ທຸກຄົນຮ່ວມແຮງຮ່ວມໃຈກັນໄປເສຍຄ່າທາງ

ຂໍຂອບໃຈຂໍ້ມູນຈາກ: ກົມສວຍສາອາກອນ