ສະຖາບັນຂົງຈື ສຳເລັດການຈັດສອບເສັງທຽບລະດັບ HSK ແລະ HSKK ຄັ້ງທີ II ປະຈໍຳປີ 2021

161

ເພື່ອຕອບສະໜອງຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການ ແລະອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ກັບນັກສຶກສາທີ່ຈະເຂົ້າສາຍ ແລະນັກສຶກສາທີ່ຈະຈົບຢູ່ ສປ.ຈີນ, ໃນວັນທີ 30 ຕຸລາ 2021 ສະຖາບັນຂົງຈື ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ (ມຊ) ໄດ້ຈັດຕັ້ງການສອບເສັງ HSK ແລະ HSKK ໂດຍຜ່ານລະບົບອອນລາຍ ຄັ້ງນີ້ຖືເປັນຄັ້ງທີ່ II ໂດຍມີຄະນະນໍາ ມຊ ນຳໂດຍ ທ່ານ ຮສ. ປອ. ຮຸ່ງເພັດ ຈັນທະວົງ ຮອງອະທິການບໍດີ ພ້ອມທັງຄະນະນຳສະຖາບັນຂົງຈືຝ່າຍລາວ ແລະຝ່າຍຈີນໄດ້ລົງມາຕິດຕາມຊີ້ນໍາການສອບເສັງອອນລາຍຄັ້ງນີ້ ທີ່ສະຖາບັນຂົງຈື.

ການສອບເສັງຄັ້ງນີ້ແມ່ນຈັດຂຶ້ນຕາມຄວາມຈໍາເປັນຮີບດ່ວນ ແລະຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງນັກສຶກສາທີ່ຈະເຂົ້າສາຍ ແລະນັກສຶກສາທີ່ຈະຈົບຢູ່ ສປ.ຈີນ, ນັບແຕ່ເດືອນ ກໍລະກົດເປັນຕົ້ນມາ, ສະຖາບັນຂົງຈືຈຶ່ງໄດ້ພະຍາຍາມຕິດຕໍ່ນໍາສູນສອບເສັງທຽບລະດັບພາສາຈີນແຫ່ງຊາດຈີນເພື່ອຂໍຈັດຕັ້ງການສອບເສັງອອນລາຍເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາໃຫ້ນັກສຶກສາ ຈົນມາເຖິງເດືອນກັນຍາ ກໍໄດ້ຮັບການອະນຸມັດໃຫ້ເປີດສະໝັກສອບເສັງໂດຍຜ່ານລະບົບອອນລາຍ ແລະໃຫ້ຈັດສອບເສັງວັນທີ 30 ຕຸລາ 2021 ທີ່ຜ່ານມາ.

ລະບົບການສອບເສັງອອນລາຍຄັ້ງນີ້ແມ່ນລະບົບ HSKExamClient ເຊິ່ງເປັນລະບົບທີ່ປ້ອງກັນການເຮັດຜິດລະບຽບການສອບເສັງໄດ້ສູງ, ມີການຖ່າຍຮູບສົມທຽບໃບໜ້ານັກສອບເສັງເປັນແຕ່ລະໄລຍະ ແລະມີລະບົບປ້ອງກັນນັກສອບເສັງໃຊ້ໂປແກຼມເຄື່ອງມືໃນການຊ່ວຍສອບເສັງແລະຍັງໃຊ້ zoom ເປັນໂຕຕິດຕາມສະພາບຫ້ອງຂອງການສອບເສັງ. ສ່ວນຮູບການສອບເສັງແມ່ນສອງພາກຄື: HSK (ສອບເສັງວັດລະດັບພາສາຈີນພາກທົ່ວໄປ) ແລະ HSKK (ສອບເສັງວັດລະດັບພາສາຈີນພາກເວົ້າ), ສ່ວນຜູ້ທີ່ຜ່ານສອບເສັງແມ່ນຈະໄດ້ຮັບໃບຢັ້ງຢືນອີກດ້ວຍ.