ຊາວກະສິກອນໃນທົ່ວກຸ່ມບ້ານຊຽງດາວ ເມືອງເມິງ ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຂຸ້ນຂ້ຽວເກັບກ່ຽວມ້ຽນມັດເຂົ້ານາປີສໍາເລັດໄປແລ້ວ 90%

98

ຕາມການລາຍງານ ຂອງຫ້ອງການກະກະສີກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ເມືອງເມິງ, ແຂວງບໍ່ແກ້ວ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ຊາວກະສິກອນໃນທົ່ວກຸ່ມບ້ານຊຽງດາວ ໄດ້ເລີ່ມລົງມືເກັບກ່ຽວເຂົ້ານາປີມາແຕ່ທ້າຍເດືອນ ກັນຍາ 2021 ເປັນຕົ້ນມາ ແລະ ມາຮອດປະຈຸບັນສໍາເລັດໄປແລ້ວ 90% ຂອງເນື້ອທີ່ນາທັງໝົດໃນທົ່ວກຸ່ມບ້ານ.

ກຸ່ມບ້ານຊຽງດາວແມ່ນໜຶ່ງໃນ 5 ກຸ່ມບ້ານຂອງເມືອງເມິງ ປະກອບມີ 4 ບ້ານຄື: ບ້ານຊຽງດາວ, ບ້ານປູ່ງຈອມແສງ, ບ້ານມອນແຫຼມ ແລະ ບ້ານຫ້ວຍອໍ ເຊິ່ງຊາວກະສີກອນທັງ 4 ບ້ານແມ່ນໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຂຸ້ນຂ້ຽວເກັບກ່ຽວມ້ຽນມັດເຂົ້ານາປີຂອງຕົນ ມາຕັ້ງແຕ່ທ້າຍເດືອນກັນຍາເປັນຕົ້ນມາ ແລະ ມາຮອດຕົ້ນເດືອນພະຈິກ 2021 ນີ້ໄດ້ເກັບກ່ຽວສໍາເລັດໄປແລ້ວ 90% ຂອງເນື້ອທີ່ນາທັງໝົດຈໍານວນ 193,37 ເຮັກຕາ ແລະ ເຂົ້າໄຮ່ເນີນສູງ ກໍ່ໄດ້ເກັບກ່ຽວມ້ຽນມັດສໍາເລັດແລ້ວ 100% ໃນເນື້ອທີ່ຈໍານວນ 29,65 ເຮັກຕາ ແລະ ຄາດວ່າ ການເກັບກ່ຽວເຂົ້ານາປີຂອງຊາວກະສີກອນກຸ່ມບ້ານຊຽງດາວ ແມ່ນຈະໃຫ້ສໍາເລັດໃນກາງເດືອນພະຈິກ 2021 ນີ້.

ນອກຈາກນີ້; ຫ້ອງການກະສີກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ເມືອງເມິງ ຍັງໃຫ້ຮູ້ຕື່ມອີ່ກວ່າ: ພາຍຫຼັງການເກັບກ່ຽວມ້ຽນມັດເຂົ້ານາປີສໍາເລັດແລ້ວ ທາງຫ້ອງການກະສີກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ເມືອງ ຍັງຈະໄດ້ສືບຕໍ່ລົງຊຸກຍູ້ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າ ເຮັດນາແຊງໃນບ່ອນທີ່ມີເງື່ອນໄຂ ແລະ ປູກພືດສະບຽງອາຫານ ຕາມລະດູການ ເປັນຕົ້ນ: ແມ່ນປູກສາລີແຂງ, ສາລີຫວານ, ຖົ່ວຍາວ, ໝາກເຜັດ, ໝາກເຂືອ, ໝາກແຕງໂມ ແລະ ພືດຜັກອື່ນໆ ເພື່ອເປັນສິນຄ້າສົ່ງອອກ ຂອງເມືອງຕື່ມອີ່ກ.