ເມືອງຈຳປາສັກ ສ້າງຂະບວນການອອກແຮງງານເພື່ອຕ້ອນຮັບ ວັນຊາດທີ 2

203

ເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ ຢູ່ຕາມເສັ້ນທາງ ເທດສະບານເມືອງຈຳປາສັກ ຊຶ່ງແມ່ນເສັ້ນທາງ 14A ທີ່ເປັນເສັ້ນທາງເຊື່ອມຕໍ່ລະຫ່ວາງເມືອງໂພນທອງ ແລະ ເມືອງຈຳປາສັກ ໄດ້ສ້າງຂະບວນການອອກແຮງງານລວມເພື່ອຕ້ອນຮັບວັນຊາດທີ 2 ທັນວາ ທີ່ຈະໝູນວຽນມາເຖິງໃນໝໍ່ນີ້

ຊຶ່ງມີປະຊາຊົນແຕ່ລະບ້ານຂອງກຸ່ມ 1 ຈຳປາສັກ ແຕ່ບ້ານຫົວປາຂໍ້ ລົງມາຈົນຮອດບ້ານວັດທາດ ລວມມີ 14 ບ້ານ ແລະ ມີພະນັກງານຂອງແຕ່ລະຫ້ອງການສົມທົບນຳພາປະຊາຊົນອອກແຮງອະນາໄມຮ່ວມກັນ, ການອອກແຮງງານໃນຄັ້ງນີ້ແມ່ນຖ່າງປ່າ ແລະ ຕັດຫຍ້າຕາມຂອບທາງ

ເພື່ອສ້າງຄວາມສາມັກຄີລະຫ່ວາງອົງການຈັດຕັ້ງຂອງເມືອງ ແລະ ອົງການປົກຄອງຂອງບ້ານ ແລະ ປະຊາຊົນ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ເສັ້ນທາງຂອງເມືອງຈຳປາສັກເຮົາສະອາດ ແລະ ສວຍສົດງົດງາມ ແລະ ເພື່ອຕ້ອນຮັບວັນສຳຄັນຕ່າງໆຂອງຊາດຂອງພັກ ແລະ ວັນຊາດ ທີ 2 ທັນວາ ທີ່ຈະໝູນວຽນມາເຖິງໃນມໍ່ໆນີ້.