ແຕກອີກແລ້ວ 800 ລ້ານ ທາງວຽງໄຊ ເຮັງໆ

276

ດີໃຈນໍາ ແຕກແລ້ວ 800 ຮ້ອຍລ້ານ

ໜຸ່ມຮ້ອງໂຫດີໃຈຖືກເລກ 6 ໂຕ ໄດ້ 800 ລ້ານ

ໜຸ່ມ ວຽງໄຊ ແຂວງ ຫົວພັນ

ອອກເລກໝູ 871715

ດີໃຈນໍາ