ຍົກລະດັບຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງການປະມົງຂັ້ນບ້ານ ເມືອງໄຊພູທອງ

136

ວັນທີ 19-20 ຕຸລາ 2021 ນີ້ ທີມງານປະສານງານໂຄງການສົົ່ງເສີມການຈັດການວຽກງານການປະມົງຢູ່ລຽບຕາມແຄມແມ່ນໍ້າຂອງ ເຂດເມືອງໄຊພູທອງ ແຂວງສະຫວັນນເຂດ ມີຈໍານວນ 6 ບ້ານເປົ້າໝາຍ ຄື: ບ້ານເຫຼົ່າໝາກຫູດ, ບ້ານເວີນຄູນ, ບ້ານເຮືອນຫີນ, ບ້ານຄັນທ່າຈານ, ບ້ານນາພານ ແລະ ບ້ານທ່າໂພ ໄດ້ຮັບການຍົກລະດັບຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບວຽກງານການຄຸ້ມຄອງການປະມົງຂັ້ນບ້ານ.

May be an image of 6 people and people standing

ໂດຍການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ພູສະຫວັນ ເທບສີທາ ຫົວໜ້າຫ້ອງການແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນເມືອງ ທັງເປັນຜູ້ຊີ້ນໍາກຸ່ມບ້ານທີ 8 ເຂດບ້ານເຮືອນຫີນ, ມີບັນດາທີມງານກວດກາຂັ້ນບ້ານ ຈໍານວນ 6 ບ້ານເຂົ້າຮ່ວມ ພ້ອມດ້ວຍວິຊາການດ້ານຊີວະນາໆພັນ ແລະ ການປະມົງ, ປະຈຳຫ້ອງການປະສຳນງານ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ, ອົງການກອງທຶນອະນຸຮັກທໍາມະຊາດໂລກ ປະຈໍາລາວ ເຂົ້າຮ່ວມ.

May be an image of 2 people, people sitting and people standing

ການຝຶກອົບຮົມຄັ້ງນີ້ ບັນດາທີມງານກວດກາຂັ້ນບ້ານແມ່ນໄດ້ຮັບຮູ້ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບສິດ ແລະ ໜ້າທີີ່ຂອງຜູ້ຊີ້ນໍາວຽກງານຂັ້ນບ້ານການຈັດຕັ້ງທາງດ້ານບຸກຄະລາກອນ, ການກຳນົດການວາງແຜນ, ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການຊົມໃຊ້ປາ ແລະ ຊັບພະຍາກອນສັດນໍ້າອື່ນໆພາຍໃນບ້ານ, ໄດ້ລົງເລິກຊີ້ນໍາ-ນໍາພາກ່ຽວກັບການສືບສວນ-ສອບສວນ ແລະ ໄກ່ເກ່ຍຄະດີຂອງຜູ້ກະທໍາຜິດໃຫ້ຖືກຕ້ອງໃຫ້ແທດເໝາະກັບລະບຽບການຕ່າງໆທີ່ວາງອອກຢ່າງເຂັ້ມງວດ ຂອງໜ່ວຍງານຕິດຕາມກວດກາຂັ້ນບ້ານ ເຊິ່ງປະກອບມີ: ຄະນະບ້ານ, ປກຊ, ປກສ, ສະຫະພັນແມ່ຍິງ, ຊາວໜຸ່ມ ແລະ ຊາວປະມົງ.