ລະວັງ! ຢາພື້ນເມືອງຈີນ Lianhua Qingwen ຍັງບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດນຳເຂົົ້າ ແລະ ຈຳໜ່າຍຢູ່ລາວ

191

ກົມອາຫານ ແລະ ຢາ, ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ໄດ້ອອກໜັງສືແຈ້ງການ ເລກທີ 9936/ກອຢ ລົງວັນທີ 19 ຕຸລາ 2021 ເຖິງຫົວໜ້າພະແນກສາທາລະນະສຸກແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ໃຫ້ຕິດຕາມສະພາບການນຳເຂົ້າ, ຈໍລະຈອນຈໍາໜ່າຍຢາພື້ນເມືອງຈີນ Lianhua Qingwen Capsule ທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ ການນໍາເຂົ້າ ແລະ ຈໍາໜ່າຍ ຈາກ ກົມອາຫານ ແລະ ຢາ.

No photo description available.

ເນື່ອງຈາກວ່າຢາພື້ນເມືອງຈີນ Lianhua Qingwen Capsule ຖືເລກທະບຽນ 06 TI 0261/20 ໂດຍບໍລິສັດ ໂພຄໍາການຢາ ຂາເຂົ້າ-ຂາອອກ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ ມີທີ່ຕັ້ງຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ທີ່ເປັນເຈົ້າຂອງຜະລິດຕະພັນ ແລະ ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດການຂຶ້ນທະບຽນຢາພື້ນເມືອງດັ່ງກ່າວ ຈາກກົມອາຫານ ແລະ ຢາ, ແຕ່ໃນທີ່ຜ່ານມາ ບໍລິສັດດັ່ງກ່າວ ບໍ່ທັນໄດ້ມີການເຄື່ອນໄຫວການນໍາເຂົ້າ ແລະ ຈໍລະຈອນຈໍາໜ່າຍເທື່ອ ເນື່ອງຈາກຄວາມພ້ອມທາງດ້ານການເຮັດການຕະຫຼາດຂອງບໍລິສັດ.

ເມື່ອອີງໃສ່ສະພາບຂອງສັງຄົມເຫັນວ່າ ຢາດັ່ງກ່າວມີການນໍາເຂົ້າ, ການໂຄສະນາຜ່ານສື່ຕ່າງໆ ແລະ ການຈໍາໜ່າຍ ຢາພື້ນເມືອງຈີນ Lianhua Qingwen Capsule ບໍ່ຖືກກົດໝາຍ, ບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກກົມອາຫານ ແລະ ຢາ ຖືວ່າ ຜິດຕໍ່ລະບຽບກົດໝາຍຢາ ແລະ ຜະລິດຕະພັນການແພດ, ຈຸດປະສົງກໍເພື່ອປົກປ້ອງຜູ້ບໍລິໂພກທີ່ມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການໄດ້ຮັບຢາປອມ, ຢາຕົກມາດຕະຖານຈາກແຫຼ່ງນໍາເຂົ້າທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ.

No photo description available.

ຈຶ່ງແຈ້ງມາຍັງທ່ານຫົວໜ້າພະແນກສາທາລະນະສຸກແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ຊີ້ນຳຂະແໜງອາຫານ ແລະ ຢາແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ທີ່ຢູ່ພາຍໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງທ່ານ ໂດຍສົມທົບກັບເຈົ້າໜ້າທີ່ຈາກພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງລົງຕິດຕາມສະພາບຢູ່ຕາມທ້ອງຕະຫຼາດ, ຮ້ານຂາຍຢາທົ່ວໄປ ແລະ ໃນແຫຼ່ງຈໍລະຈອນຕາມລະບົບ online.

ກໍລະນີທີ່ພົບ ແມ່ນໃຫ້ປະຕິບັດມາດຕະການຕາມລະບຽບການ ແລະ ສັງລວມລາຍງານຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມາຍັງ ກົມອາຫານ ແລະ ຢາ ຕາມທາງຄວນດ້ວຍ.