ໜັກຫຼາຍ!​ ສັດຕູພືດທໍາລາຍເຂົ້ານາ ຢູ່ 3 ບ້ານຂອງເມືອງຫ້ວຍຊາຍ

134

ໃນວັນທີ 14 ຕຸລານີ້ ຫ້ອງການແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ສົມທົບກັບ ຫ້ອງການກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ເມືອງຫ້ວຍຊາຍ ແຂວງບໍ່ແກ້ວ ໄດ້ລົງກວດກາປະເມີນຜົນເສຍຫາຍຈາກສັດຕູພືດທໍາລາຍເຂົ້ານາປີຂອງປະຊາຊົນຢູ່ກຸ່ມປາກງາວ, ນໍາໂດຍ ທ່ານ ສົມອົກ ພູມມະວອນ ຫົວໜ້າຫ້ອງການແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມເມືອງຫ້ວຍຊາຍ, ຮອງປະທານຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດຂັ້ນເມືອງ, ມີບັນດາພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ຄະນະຮັບຜິດຊອບເຂົ້າຮ່ວມ.

May be an image of nature and grass

ຈາກທີ່ໄດ້ຟັງການລາຍງານຈາກນາຍບ້ານໃນໄລຍະຜ່ານມາ ແລະ  ໄດ້ມີການລົງເກັບກໍາຂໍ້ມູນເບື້ອງຕົ້ນ ເຫັນວ່າສັດຕູພືດທໍາລາຍເຂົ້ານາປີຂອງປະຊາຊົນແມ່ນຫຼາຍພໍສົມຄວນ, ດັ່ງນັ້ນທາງຫ້ອງການກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ເມືອງຫ້ວຍຊາຍ, ສົມທົບກັບພະນັກງານກະສິກໍາປະຈໍາກຸ່ມໄດ້ນໍາເອົາຢາ ແລະ ອຸປະກອນ, ເຕັກນິກໃນການນໍາໃຊ້ເຄື່ອງມືມາໃຫ້ປະຊາຊົນພົ່ນຢາຂ້າສັດຕູພືດທໍາລາຍຢູ່ແຕ່ລະບ້ານທີ່ມີການລະບາດ.

ຈາກນັ້ນ, ໄດ້ລົງຕິດຕາມກວດກາເນື້ອທີ່ຕົວຈິງ ເຫັນວ່າກຸ່ມບ້ານປາກງາວ ຖຶກສັດຕູພຶດທໍາລາຍເປັນຈໍານວນຫຼາຍປະກອບມີ 3 ບ້ານ ຄື: ບ້ານປາກງາວມີ 40 ຄອບຄົວ ມີເນື້ອທີ່ທັງໝົດ 41,8 ເຮັກຕາ, ເສຍຫາຍ 21,3 ເຮັກຕາ, ບ້ານດອນຄູນ ມີ 12 ຄອບຄົວ, ມີເນື້ອທີ່ທັງໝົດ 43 ໄລ່, ບ້ານນໍ້າແສນ ມີ 23 ຄອບຄົວ ມີ 58 ໄລ່, ການລົງກວດກາໃນຄັ້ງນີ້ເຫັນວ່າເນື້ອທີ່ນາໄດ້ພົ່ນຢາຂ້າສັດຕູພືດໄວ້ທັນແມ່ນສາມາດກັບມາຟຶ້ນຕົວໄດ້ຢ່າງເປັນປົກກະຕິ.

May be an image of 4 people, people standing, tree and grass

ບ່ອນທີ່ເສຍຫາຍຫຼາຍແມ່ນບໍ່ສາມາດເກັບກ່ຽວຜົນຜະລິດເຂົ້ານາໄດ້ ສ່ວນຜົນເສຍຫາຍຈາກສັດຕູພືດທໍາລາຍເຂົ້ານາປີຂອງປະຊາຊົນ ປະກອບມີ: ເພ້ຍຈັກຈັ່ນ, ຕັກແຕນ ແລະ ໜູຂີ ທົ່ວເມືອງ 25 ບ້ານ, ມີເນື້ອທີ່ທັງໝົດ 34.571 ເຮັກຕາ, ເພ້ຍຈັກຈັ່ນທໍາລາຍເຂົ້ານາເນື້ອທີ່ 305,91 ເຮັກຕາ, ເສຍຫາຍ 33,74 ເຮັກຕາ, ຕັກແຕນທໍາລາຍເຂົ້ານາເນື້ອທີ່ 18,08 ເຮັກຕາ, ເສຍຫາຍ 1,32 ເຮັກຕາ, ໜູຂີທໍາລາຍເຂົ້ານາເນື້ອທີ່ 20,88 ເຮັກຕາ, ເສຍຫາຍ 5,82 ເຮັກຕາ, ບົ້ງໃບຮໍາທໍາລາຍເຂົ້ານາເນື້ອທີ່ 1 ເຮັກຕາ, ເສບຫາຍ 0,16 ເຮັກຕາ.

ຈາກ: ໜັງສືພິມບໍ່ແກ້ວ