ດີໃຈນໍາຜູ້ໂຊກດີ ໄທບ້ານຈັນສະຫວ່າງ ຮັບໄປ 400 ລ້ານ

297

ສຸດຄວາມດີໃຈກັນນໍ້າຕາບໍ່ຢູ່ ຖືກເລກ 400 ລ້ານກີບ

ດີໃຈນໍາຄອບຄົວເພີ້ນ

.

ຄອບຄົວທ່ານສັກ ບ້ານຈັນສະຫວ່າງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

Cr: Mimi tingnoi