ຫຼວງພະບາງຍອດຜູ້ຕິດເຊື້ອມື້ດຽວສູງເຖິງ 215 ຄົນແລ້ວ ໜັກໜ່ວງ

129

ມື້ນີ້ໜັກ ສະຖານະການໂຄວິດ-19 ຢູ່ຫຼວງພະບາງ ພົບຜູ້ຕິດເຊື້ອ 215 ກໍລະນີ

ແຂວງຫຼວງພະບາງ ມີຜູ້ຕິດເຊື້ອສູງເຖິງ 215 ກໍລະນີ ໃນວັນທີ 14 ຕຸລາ 2021

ປະກອບມີ ຄື ນະຄອນຫຼວງພະບາງ 135 ກໍລະນີ, ເມືອງນ້ຳບາກ 15 ກໍລະນີ, ເມືອງງອຍ 61 ກໍລະນີ,

ເມືອງຊຽງເງິນ 3 ກໍລະນີ ແລະ ເມືອງຈອມເພັດ 1 ກໍລະນີ.