ດ່ວນ! ປັບຂຶ້ນລາຄານໍ້າມັນເຊື້ອໄຟຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ເລີ່ມມື້ອື່ນເຊົ້າ

383

ລາຄານໍ້າມັນໃນຕະຫຼາດໂລກ ສຶບຕໍ່ປັບຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ຫຼ້າສຸດກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ ອອກແຈ້ງການປັບຂຶ້ນລາຄານໍ້າມັນເຊື້ອໄຟທຸກຊະນິດໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ.

ໃນນີ້ນໍ້າມັນແອັດຊັງພິເສດປັບຂຶ້ນ 560 ກີບ/ລິດ, ນໍ້າາມັນແອັດຊັງທໍາມະດາ ປັບຂຶ້ນ 530 ກີບ/ລິດ ແລະນໍ້ມັນກາຊວນ ປັບຂຶ້ນ 570 ກີບ/ລິດ.ລາຄາໃໝ່ນີ້ໃຫ້ເລີ່ມປະຕິບັດ ວັນທີ 8 ຕຸລາ 2021; ເວລາ 06:00 ໂມງ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ.

ການປັບລາຄາໃນຄັ້ງນີ້ ແມ່ນໄດ້ຫຼຸດຄັງແຮນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟຄື: ຄັງແຮນໍ້າມັນແອັດຊັງພິເສດ ຫຼຸດລົງ 120 ກີບຕໍ່ລິດ, ແອັດຊັງທຳມະດາ 90 ກີບຕໍ່ລິດ ແລະ ນໍ້າມັນກາຊວນ 570 ກີບຕໍ່ລິດ.

ສ່ວນການຄິດໄລ່ເສຍພັນທະ ແລະ ຄ່າທໍານຽມຕ່າງໆ ແມ່ນໃຫ້ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ຄິດໄລ່ເກັບຕາມທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ ໃນໂຄງສ້າງລາຄານໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ ສະບັບເລກທີ 0691/ກຄພນ ລົງວັນທີ 7 ຕຸລາ 2021 ຈົນກວ່າຈະມີການປ່ຽນແປງ ແລະ ໃຫ້ບັນດາບໍລິສັດນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟປະຕິບັດຕາມເນື້ອໃນຂ້າງເທິງນີ້ຢ່າງເຂັ້ມງວດ ແລະ ຄຸ້ມຄອງປໍ້າຂາຍຍ່ອຍຂອງຕົນ ໃຫ້ບໍລິການຢ່າງເປັນປົກ ແລະ ແຈ້ງການສະບັບນີ້ ປ່ຽນແທນແຈ້ງການສະບັບເລກທີ 0882/ອຄ. ລົງວັນທີ 22 ກັນຍາ 2021.