ປະຊາຊົນເມືອງຊົນນະບູລີ ເລີ່ມລົງມືເກັບກ່ຽວເຂົ້ານາປີແລ້ວ

278

ເມືອງຊົນນະບູລີ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ແມ່ນພື້ນທີ່ຂອງເມືອງເປັນທົ່ງພຽງຂະໜາດໃຫຍ່ ປະຊາຊົນສ່ວນໃຫຍ່ກໍຈະຢຶດຖືອາຊີບໃນການເຮັດກະສິກຳ ໂດຍສະເພາະການເຮັດນາເປັນອາຊີບຫຼັກຂອງປະຊາຊົນໃນເຂດນັ້ນ ແລະ ມາຮອດປັດຈຸບັນນີ້ ຊາວເມືອງກໍໄດ້ເລີ່ມລົງມືເກັບກ່ຽວເຂົ້ານາປີແລ້ວ.

May be an image of grass

ຕາມການໃຫ້ສຳພາດຂອງຫົວໜ້າໜ່ວຍງານປູກຝັງຫ້ອງການກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ເມືອງ ໃນວັນທີ 5 ຕຸລາ 2021 ນີ້ວ່າ: ທົ່ວເມືອງຊົນນະບູລີ ມີເນື່ອທີ່ແຜນການຜະລິດເຂົ້ານາປີທັງໝົດ 16.110 ເຮັກຕາ ແຕ່ປະຕິບັດໄດ້ 15.884 ເຮັກຕາ, ໃນການຜະລິດໄດ້ແບ່ງອອກເປັນ 3 ເຕັກນິກ ຄື: ນາຫວ່ານ 8.055 ເຮັກຕາ, ນາຢອດ 513 ເຮັກຕາ, ນາດໍາ 7.315,41 ເຮັກຕາ.

ຍັງມີການປູກພືກຜັກປະເພດຕ່າງໆ 1.383 ເຮັກຕາ ແລະ ພືດອຸດສາຫະກໍາເປັນສິນຄ້າ 567 ເຮັກຕາ ລວມທັງໝົດ 1.950 ເຮັກຕາ ເທົ່າກັບ 100% ຂອງແຜນການຜະລິດ. ມາຮອດປັດຈຸບັນຊາວນາເມືອງຊົນນະບູລີ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ຫຼາຍຄອບຄົວໄດ້ເລີ່ມລົງມື ແລະ ຂຸ້ນຂ້ຽວເກັບກູ້ຜົນຜະລິດຂອງຕົນ ໂດຍສະເລ່ຍແລ້ວໃນທົ່ວເມືອງ ເກັບກ່ຽວໄດ້ແລ້ວປະມານ 15% ຂອງເນື້ອທີ່ທໍາການຜະລິດ.

ສ່າວນສາລີ, ໝາກໂມ, ໝາກແຕງ, ໝາກຖົ່ວຍາວ, ໝາກເຂືອ, ໝາກເຜັດ, ໝາກກ້ວຍ, ໝາກນັດ, ພືດຜັກຕ່າງໆ, ມັນດ້າງ, ມັນຕົ້ນ, ຖົ່ວດິນ, ສ່ວນພືດອຸດສາຫະກໍາທີ່ຜະລິດເປັນສິນຄ້າໃນເນື້ອທີ່ 567 ເຮັກຕາ ແມ່ນຢູ່ໃນໄລຍະການຕິດຕາມ ແລະ ບົວລະບັດຮັກສາ.

ຂ່າວ: ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ