ລືມໄປໂລດຫ້ອງແອເຢັນທີ່ເຄີຍນອນ ນີ້ແມ່ນປ່ອນທີ່ພວກທ່ານຈະຢູ່ ຖ້າທ່ານຍັງເລາະ, ຊຸມແຊວ

368

ນີ້ແມ່ນປ່ອນທີ່ພວກທ່ານຈະຢູ່ ຖ້າທ່ານຍັງເລາະ, ຊຸມແຊວ ລືມໄປໂລດຫ້ອງແອເຢັນ, ອາຫານແຊບ

ນີ້ແມ່ນປ່ອນທີ່ພວກທ່ານຈະໄດ້ໄປຢູ່ ຖ້າຫາກພວກທ່ານຍັງມັກເລາະມັກຊຸມແຊວມັກເຫຼົ້າມັກເບຍ ທ່ານກໍ່ຈະໄດ້ໄປຊຸມກັນແບບນີ້.

ລືມໄປໂລດຫ້ອງແອເຢັນທີ່ເຄີຍນອນ.

ລືມໄປເລີຍອາຫານແຊບໆທີ່ເຄີຍກິນ.

ເຄີຍນອນກອດຄົນທີ່ຮັກກໍ່ໄດ້ພຽງແຕ່ໂທຫາ.
ຈາກ: ບ້ານຫາດກັນຊາ ເມືອງຫາດຊາຍຟອງ ນວ