ພົບການລະບາດຂອງບົ້ງຝູງ ແລະ ເຊື້ອພະຍາດຜິວໜັງອັກເສບ ງົວ – ຄວາຍ ຢູ່ເມືອງງາ

188

ເຊິ່ງປະຊາຊົນເມືອງງາ ແຂວງອຸດົມໄຊ ໄດ້ກຳນົດເອົາການປູກຝັງ ແລະ ລ້ຽງສັດໃຫຍ່ ເພື່ອເປັນສິນຄ້າສົ່ງອອກພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການປູກເຂົ້າ ແລະ ລ້ຽງງົວ, ໃນນັ້ນພົ້ນເດັ່ນແມ່ນການປູກເຂົ້ານາແຊງມີອັດຕາສ່ວນເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ໄດ້ຮັບຜົນຜະລິດຕາມລະດັບຄາດໝາຍ.

May be an image of standing and outdoors

ທ່ານ ຄຳຈັນ ສີລິສຸກ ຫົວໜ້າຫ້ອງການກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ເມືອງງາ ກ່າວວ່າ: ເຂົ້າເນີນສູງຂອງປະຊາຊົນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກການລະບາດຂອງບົ້ງຝູງ ມີ 2 ບ້ານ ຄື: ບ້ານແສນໄຊ ແລະ ບ້ານຫ້ວຍລຽງ ເຊິ່ງ 95% ຂອງເຂົ້າ ແມ່ນຖືກບົ້ງຝູງທຳລາຍ ສ່ວນການລ້ຽງງົວຂອງປະຊາຊົນ ກໍໄດ້ກຳນົດເອົາເຂດຈຸດສຸມ ບ້ານຫ້ວຍໄລ່ ເປັນຈຸດຫຼັກໃນການລ້ຽງ ໂດຍຊຸກຍູ້ໃຫ້ປະຊາຊົນປູກຫຍ້າເພື່ອເປັນພື້ນຖານໃຫ້ແກ່ການຮອງຮັບທາງດ້ານອາຫານສັດ ເມື່ອປູກຫຍ້າຂຽວງາມແລ້ວ ມີປະຊາຊົນຈຳນວນໜຶ່ງຍັງຂາດແຫຼ່ງທຶນເພື່ອຊື້ງົວມາລ້ຽງ.

ໃນນັ້ນ, ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໄດ້ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ກະກຽມຊອກຫາແຫຼ່ງທຶນ ເພື່ອມາແກ້ໄຂຫາທາງອອກແລ້ວ ແຕ່ສິ່ງທ້າທາຍໃນປັດຈຸບັນເຂດດັ່ງກ່າວ ເປັນເຂດທີ່ມີການລະບາດຂອງເຊື້ອພະຍາດຜິວໜັງອັກເສບງົວ-ຄວາຍ ຢູ່ບັນດາບ້ານທີ່ຢູ່ໃກ້ກັບແມ່ນ້ຳຂອງ ເຊິ່ງຫ້ອງການກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ເມືອງງາ ກໍໄດ້ລາຍງານຫາຂະແໜງລ້ຽງສັດຂັ້ນແຂວງ ເພື່ອຂໍການຊ່ວຍເຫຼືອຢາປິ່ນປົວ ແລະ ວິຊາການຫ້ອງການກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ເມືອງງາ ກໍໄດ້ມີການກະກຽມຮັບມືກັບເຊື້ອພະຍາດຊະນິດອື່ນໆທີ່ຈະເກີດຂຶ້ນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນພະຍາດທ້ອງເບັງ, ປາກເປື່ອຍລົງເລັບ.