ການລົງຢ້ຽມຢາມຊຸກຍູ້ສູນຝຶກວິຊາຊີບຫ້ວຍຫົງ ຂອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ

92

ເມື່ອວັນທີ 7 ກັນຍາ 2021 ຜ່ານມາ ທ່ານ ນາງ ໃບຄຳ ຂັດທິຍະ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ພ້ອມຄະນະ ໄດ້ລົງຢ້ຽມຢາມ, ຊຸກຍູ້ສູນຝຶກວິຊາຊີບຫ້ວຍຫົງ.

ສູນຝຶກວິຊາຊີບຫ້ວຍຫົງ ໄດ້ເລີ່ມຈາກສະມາຄົມສົ່ງເສີມວຽກງານໃຫ້ແມ່ຍິງ ລາວ – ຍີ່ປຸ່ນ ກັບ ສະມາຄົມຜູ້ສະໜັບສະໜູນແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກນ້ອຍລາວທີ່ຍີ່ປຸ່ນ ມາປຸກສ້າງອາຄານສາມຫຼັງ ໃນປີ 1997 ແລະ ປີ 1998 ອົງການໄຈກາ ( JICA ) ໄດ້ເປັນຜູ້ສະໜັບສະໜູນສະໜອງທຶນຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບດັ່ງກ່າວ. ໃນຂັ້ນຕົ້ນແມ່ນໄດ້ເນັ້ນໃສ່ການຝຶກອົບຮົມສິດສອນວິຊາຕໍ່າຫູກພື້ນເມືອງ ເຊັ່ນ: ການຝຶກອົບຮົມ, ການຍ້ອມສີທຳມະຊາດ, ຕໍ່າຫູກ ແລະ ວິຊາຕັດຫຍິບ ຈັດເປັນສອງລະດັບ ຄື:

ລະດັບທີ 1 ສ້າງຄູຝຶກສອນຕໍ່າຫູກ ແລະ ຍ້ອມສີ.

ລະດັບທີ 2 ສູນຈັດຝຶກອົບຮົມດ້ວຍຕົວເອງ ແລະ ໄດ້ຝຶກໄລຍະສັ້ນ 3 ເດືອນຕໍ່ໜຶ່ງຊຸດ.

ຜ່ານມາການຮັບເຂົ້າຮຽນແມ່ນຄັ້ງລະ 10 ຫາ 35 ຄົນ ມາເຖິງປັດຈຸບັນມີຜູ້ຜ່ານການຝຶກອົບຮົມຈາກສູນແມ່ນໄດ້ກວ່າ 200 ຄົນ. ສ່ວນໃຫຍ່ຫຼັງຈາກຮຽນຈົບແລ້ວກໍໄດ້ກັບຄືນບ້ານເດີມ ເພື່ອນໍາໃຊ້ວິຊາຫາລ້ຽງຊີບສ້າງລາຍຮັບໃຫ້ຄອບຄົວ, ບາງຄົນໄດ້ກັບມາຍົກລະດັບອີກ, ຜູ້ມາຮຽນສ່ວນຫຼາຍມາຈາກຕ່າງແຂວງ.

ພ້ອມນີ້, ພະນັກງານສູນຍັງໄດ້ລົງຢ້ຽມຢາມ ແລະ ຕິດຕາມເປັນປະຈຳ ແລະ ໄດ້ລົງໄປຈັດການຝຶກອົບຮົມໃຫ້ພວກເຂົາເຈົ້າ ແລະ ໃນປີ 2002 ສະມາຊິກຂອງສູນໄດ້ເປັນຕົວແທນປະເທດລາວເຂົ້າຮ່ວມແຂ່ງຂັນປະກວດສີມືແຮງງານອາຊຽນ ແລະ ໄດ້ຮັບລາງວັນທີ 6; ສູນຍັງໄດ້ນຳເອົາແຜ່ນແພ, ຜະລິດຕະພັນທີ່ເຮັດດ້ວຍສີມືໄປວາງສະແດງເຜີຍແຜ່ວັດທະນະທຳຂອງລາວນຳອີກ.