ລັດຖະບານປະດັບຫຼຽນໄຊພັດທະນາຊັ້ນ I ໃຫ້ ທ່ານ ເອກະພັນ ພະພິທັກ ປະທານສະພາບໍລິຫານ JDB

476

ໃນວັນທີ 12 ເມສາ 2021 ທີ່ສໍານັກງານໃຫຍ່ ທະນາຄານຮ່ວມພັດທະນາ (JDB) ໄດ້ມີພິທີປະດັບຫຼຽນໄຊພັດທະນາ ຊັ້ນ 1
ຕາງໜ້າລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ເປັນກຽດປະດັບຫຼຽນໄຊພັດທະນາຊັ້ນ 1 ໃນຄັ້ງນີ້ ແມ່ນ ທ່ານ ຮສ ປອ ພຸດ ສີມມາລາວົງ ກໍາມະການສູນກາງພັກ, ເລຂາຄະນະພັກກະຊວງ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ເປັນກຽດຮັບຫຼຽນໄຊພັດທະນາຊັ້ນ 1 ໃນຄັ້ງນີ້ແມ່ນ ທ່ານ ເອກພັນ ພະພິທັກ ປະທານສະພາບໍລິຫານທະນາຄານຮ່ວມພັດທະນາ. ແຂກເຂົ້າຮ່ວມພິທີ ມີຫົວໜ້າກົມ ແລະ ຮອງກົມຈາກກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກະຊວງພາຍໃນ ພ້ອມດ້ວຍຜູ້ບໍລິຫານລະດັບສູງຕະຫຼອດເຖີງພະນັກງານວິຊາການ ທະນາຄານຮ່ວມພັດທະນາ

ເພື່ອປະຕິບັດຕາມລັດຖະດໍາລັດ ຂອງປະທານປະເທດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ວ່າດ້ວຍການປະດັບຫຼຽນໄຊພັດທະນາຊັ້ນ I ອີງຕາມລັດຖະທໍາມະນູນ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ສະບັບເລກທີ 63/ສພຊ ລົງວັນທີ 8 ທັນວາ 2015, ໝວດທີ 6, ມາດຕາ 67,ຂໍ້ 11 ແລະ ອິງຕາມຄໍາສະເໜີຂອງ ນາຍົກລັດມົນຕີ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ສະບັບເລກທີ 27/ນຍ ລົງວັນທີ 24 ກຸມພາ 2021

ປະທານປະເທດ ແຫ່ງ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ອອກລັດຖະດໍາລັດ: ປະດັບຫຼຽນໄຊພັດທະນາຊັ້ນ I
ໃຫ້ແກ່ທ່ານ ເອກະພັນ ພະພິທັກ ປະທານສະພາບໍລິຫານ ທະນາຄານຮ່ວມພັດທະນາ ທີ່ມີຜົນງານດີເດັ່ນທີ່ໄດ້ປະກອບສ່ວນຊ່ວຍເຫຼືອ ທຶນການສຶກສາ ປຸກສ້າງໂຮງຮຽນປະຖົມ ແລະ ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມ ຢູ່ເຂດຊົນນະບົດຫ່າງໄກສອກຫຼິກ ທີ່ແຂວງອຸດົມໄຊ, ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ແລະ ແຂວງໄຊຍະບູລີ ລວມມູນຄ່າ 1.817 ລ້ານກີບ (ນື່ງພັນແປັດຮອ້ຍສີບເຈັດລ້ານກີບ) ເຊີ່ງເປັນການປະກອບສ່ວນອັນສໍາຄັນເຂົ້າໃນວຽກງານການສຶກສາ

ທ່ານ ເອກະພັນພະພິທັກ ເປັນນັກທຸລະກິດ ທີ່ເຫັນໄດ້ຄວາມສໍາຄັນ ຂອງວຽກງານການສຶກສາ ຈື່ງໄດ້ຕັດສິນໃຈປະກອບສ່ວນ ຊ່ວຍປຸກສ້າງໂຮງຮຽນ ຢູ່ໃນເຂດຊົນນະບົດ ແລະ ທຸກຍາກ ຂາດເຂີນ ເພື່ອປູກຈິດສໍານຶກໃຫ້ແກ່ເດັກນ້ອຍຢູ່ໃນເຂດຊົນນະບົດຫ່າງໄກສອກຫຼີກໄດ້ມີບ່ອນສຶກສາຮໍ່າຮຽນທີ່ດີມີຄວາມຮູ້ ເປັນອານາຄົນຂອງຊາດ ໃນໄລຍະທີ່ຜ່ານມາ ທ່ານຍັງຊ່ວຍເຫຼືອຊຸກຍູ້ສັງຄົມຫຼາຍດ້ານ ແລະ ໃນອານາຄົດ ທ່ານ ຈະໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອ ດ້ານວຽກງານການສຶກສາຕື່ມອິກ