JDB ເຊັນສັນຍາໂຄງການເງິນກູ້ເພື່ອການສຶກສາ ແລະ ອອກບັດປະກັນອຸບັດເຫດຮ່ວມກັບວິທະຍາໄລເຕັກນິກ ສັບພະວິຊາ

182

ໃນວັນທີ 6 ເມສາ 2021 ທີ່ວິທະຍາເຕັກນິກ ສັບພະວິຊາໄດ້ມີພິທີເຊັນສັນຍາວ່າດ້ວຍ ການປະຕິບັດໂຄງການເງິນກູ້ເພື່ອການສຶກສາ ແລະ ອອກບັດ ATM Healthy life ປະກັນອຸບັດເຫດ ລະຫ່ວາງ ທະນາຄານຮ່ວມພັດທະນາ ແລະ ວິທະຍາໄລເຕັກນິກ ສັບພະວິຊາ . ຝ່າຍທະນາຄານຮ່ວມພັດທະນາ ຮ່ວມລົງນາມໂດຍ ທ່ານ ວິໄລ ສີພະພອນ ຜູ້ອໍານວຍໃຫຍ່ທະນາຄານຮ່ວມພັດທະນາ ຝ່າຍວິທະຍາໄລ ເຕັກນິກສັບພະວິຊາ ຮ່ວມລົງນາມໂດຍ ທ່ານ ວິໄລພອນ ພົມມະຫາໄຊ ຮອງຜູ້ອໍານວຍການ ວິທະຍາໄລເຕັກນິກ ສັບພະວິຊາ ໂດຍຊ້ອງໜ້າຄະນະອຳນວຍການ, ຄູ-ອາຈານ ແລະ ນັກສຶກສາ, ວິຊາການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທັງສອງຝ່າຍກໍ່ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ

ໃນພີທີໄດ້ເລີ້ມຕົ້ນດ້ວຍການກ່າວຄໍາຄິດຄໍາເຫັນຂອງທ່ານ ວິໄລພອນ ພົມມະຫາໄຊ ຮອງຜູ້ອໍານວຍການ ວິທະຍາໄລ ສັບພະວິຊາ ໄດ້ສະແດງຄວາມຕ້ອນຮັບ ແລະ ແດງຄວາມຍິນດີ ທີ່ໄດ້ຮ່ວມມືກັບທະນາຄານຮ່ວມພັດທະນາ ເຊີ່ງຈະມີຜົນປະໂຫຍດຮ່ວມກັນໃນໄລຍະຍາວ, ແລະ ກໍໄດ້ເປີດພິທີຢ່າງເປັນທາງການ ຈາກນັ້ນ ທ່ານ ວິໄລ ສີພະພອນ ຜູ້ອໍານວຍການໃຫຍ່ ທະນາຄານຮ່ວມພັດທະນາ ກໍ່ໄດ້ ມີຄໍາເຫັນໃນພິທີດັ່ງກ່າວ, ທ່ານ ໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນການຂະຫຍາຍຕົວ ຂອງທະນາຄານຮ່ວມພັດທະນາຈາກ 4 ໜ່ວຍບໍລິການມາເປັນ 62 ໜ່ວຍບໍລິການໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ທີ່ມີຄວາມພ້ອມໃນການບໍລິການທາງດ້ານການເງິນທີ່ຄົບວົງຈອນ ບໍລິການດ້ວຍຄວາມສະດວກສະບາຍ ມີນະໂຍບາຍໃຫ້ ພະນັກງານລັດຖະກອນ ກູ້ຢືມເງິນ ເພື່ອສ້າງເສດຖະກິດຄອບຄົວ ໂດຍບໍ່ມີຫຼັກຊັບຄໍ້າປະກັນ

ຈຸດປະສົງຂອງໂຄງການ ແມ່ນເພື່ອອຳນວຍຄວາມສະດວກ ໃຫ້ນັກສຶກສາຜູ້ທີ່ຍັງຂາດທຶນຮອນ ທີ່ຢາກສຶກສາຮໍ່າຮຽນ ໃນວິທະຍາໄລເຕັກນິກສັບພະວິຊາ ເພື່ອສະໜັບສະໜູນເງິນກູ້ຢືມໃຫ້ແກ່ພະນັກງານ ຄູອາຈານໃນວິທະຍາໄລເຕັກນິກ ສັບພະວິຊາ ສາມາດກູ້ຢືມທຶນເພື່ອການສຶກສາ ດ້ວຍອັດຕາດອກເບ້ຍຕໍ່າ ສ້າງຄວາມສະດວກສະບາຍໃນການສຶກສາຮໍ່າຮຽນ ແລະ ເພື່ອໃຫ້ນັກສຶກສາໄດ້ເຂົ້າເຖີງ ການບໍລິການທີ່ທັນສະໄໝ, ວ່ອງໄວ ສະດວກສະບາຍ ໃນການເຮັດທຸລະກຳທາງດ້ານການເງິນ, ອອກບັດ ATM Healthy life ເຊີ່ງໃນບັດດັ່ງກ່າວສາມາດນໍາໃຊ້ໃນການຖອນເງິນຈາກຕູ້ ATM ເປັນບັດປະກັນໄພອຸປະຕິເຫດຢູ່ໃນບັດດຽວກັນ, ສາມາດຄູ້ມຄອງອຸປະຕິເຫດໄດ້ຕະຫຼອດ 24 ຊົ່ວໂມງ ໃນທົ່ວປະເທດ. ປະຈຸບັນທະນາຄານຮ່ວມພັດທະນາ ໄດ້ຮ່ວມມືກັບຫຼາຍອົງກອນ, ຫຼາຍສະຖາບັນ ແລະ ຫຼາຍບໍລິສັດ-ຫຼາຍໂຮງງານ ເພື່ອບໍລິການດ້ານການເງິນທີ່ຄົບວົງຈອນໃຫ້ກັບລູກຄ້າ ທຸກລະດັບຢ່າງເທົ່າທຽມກັນໂດຍປະຕິບັດຄໍຳຂວັນທີ່ວ່າ: ພວກເຮົາຈະເຕີບໂຕໄປພ້ອມກັນ