JDB ເປີດໜ່ວຍບໍລິການ ທີ່ສູນການຄ້າໄອເຕັກມໍ ຢ່າງເປັນທາງການ

341

ໃນວັນທີ່ 30 ມີນາ 2021 ທີ່ສູນການຄ້າໄອເຕັກມໍ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໄດ້ມີພິທີເປີດໜ່ວຍບໍລິການ ທະນາຄານຮ່ວມພັດທະນາ ຂຶ້ນຢ່າງເປັນທາງການ ເປັນກຽດເຂົ້າຮ່ວມໃນພິທີໂດຍ ທ່ານ ວິໄລ ສີພະພອນ ຜູ້ອໍານວຍການໃຫຍ່ທະນາຮ່ວມພັດທະນາ, ມີ ທ່ານ ສົມຄິດ ວີວາວົງ ຮອງຜູ້ອໍານວຍການໃຫຍ່ ບໍລິສັດລາວເວີນ ( LAO WORLD ), ທ່ານ ນາງ ຄໍາພາ ຄໍາບຸນເຮືອງ ຜູ້ຈັດການທົ່ວໄປໄອເຕັກມໍ ແລະ ທ່ານ ນາງ ຫຼ້າພາວັນ ອິນເມືອງໄຊ ຜູ້ອໍານວຍການ ບໍລິສັດລາວສະກາຍເທຣດດິ້ງ ຈໍາກັດຜູ້ດຽວ (Sky Supermarket) ຕະຫຼອດຮອດພະນັກງານວິຊາການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກໍ່ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ

ໃນພິທີໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍການ ຕັດແຖມຜ້າເປີດໜ່ວຍບໍລິການຂອງທະນາຄານຮ່ວມພັດທະນາ ຢູ່ທີ່ສູນການຄ້າໄອເຕັກມໍ ຢ່າງເປັນທາງການ ເພື່ອບໍລິການດ້ານການເງິນທີ່ທັນສະໄໝແບບຄົບວົງຈອນ ເພີ່ມທາງເລືອກໃຫ້ກັບລູກຄ້າໃນການເຮັດທຸລະກຳດ້ານການເງິນ ແລະ ລູກຄ້າສາມາດເລືອກໃຊ້ພະລິດຕະພັນດີໆຂອງທະນາຄານຮ່ວມພັດທະນາ. ທັງນີ້, JDB ໄດ້ປັບປຸງວຽກງານການບໍລິການ ໃຫ້ເປັນທີ່ປະທັບໃຈຂອງລູກຄ້າທຸກລະດັບ ເພື່ອອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການເບີກຖອນເງິນສົດ, ໂອນຊໍາລະສະສາງພາຍໃນແລະຕ່າງປະເທດ ຕາມຄວາມຕ້ອງການ ຂອງລູກຄ້າ

ຈາກກນັ້ນພາຍໃນພິທີ ຍັງໄດ້ໄປຢຽມຊົມ ສູນການຄ້າ ສະກາຍ ຊູບເປີມາເກັດ ເຊີ່ງເປັນລູກຄ້າຂອງທະນາຄານຮ່ວມພັດທະນາ ແລະ ສາມາດ ຊໍາລະຄ່າສິນຄ້າຜ່ານແອັບ JDB yes ເທີງມືຖືໄດ້. ນອກຈາກນັ້ນ JDB ຍັງໄດ້ປ່ອຍສິນເຊື່ອ ເພື່ອພະນັກງານລັດຖະກອນ ສິນເຊື່ອເພື່ອການສຶກສາ, ສິນເຊື່ອຫັນຊັບເປັນທຶນ, ສິນເຊື່ອຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມ SME ແລະ ສິນເຊື່ອທຸລະກິດລູກຄ້າລາຍໃຫຍ່.ອອກຜະລິດຕະພັນໃໝ່ເຊັ່ນ: ບັດ ATM UnionPay ບັດ VISA Debit Contactless ທີ່ມາພ້ອມນະວັດຕະກຳໃໝ່ ໃນການແຕະເພື່ອຈ່າຍ, ບັດ UnionPay ແລະ Visa Credit, ແອັບ JDB Yes ກໍສາມາດ ຊໍາລະຄ່ານໍ້າປະປາ, ຄ່າໄຟຟ້າ,ຄ່າທາງ, ຄ່າທີດີນ ແລະ ສາມາດໂອນເງິນຂ້າມທະນາຄານໄດ້ ເທີງມືຖືຂອງທ່ານ ແລະ ຍັງມີການບໍລິການ ອື່ນໆ ອິກຢ່າງຫຼວງຫລາຍ, ເພື່ອພັດທະນາໃຫ້ເປັນ Digital Banking ເທື່ອລະກ້າວ, ສ້າງຜົນກໍາໄລ ປະຕິບັດຕາມ KPI ໃຫ້ບັນລຸເປົ້າໝາຍທີ່ວາງໄວ້ ເພື່ອປະກອບສ່ວນໃນການສ້າງສາພັດທະນາປະເທດຊາດໃຫ້ມີຄວາມຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງໂດຍໄປຕາມຄໍາຂວັນຂອງທະນາຄານຮ່ວມພັດທະນາ “ ເຕີບໃຫ່ຍໄປພ້ອມກັນ ”