JDB ຈັດພິທີມອບລົດ TOYOTA Land Cruiser ໃຫ້ລູກຄ້າຜູ້ໂຊກດີຢ່າງເປັນທາງການ

343

ໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 5 ກຸມພາ 2021 ຜ່ານມາ ທີ່ສໍານັກງານໃຫຍ່ ທະນາຄານຮ່ວມພັດທະນາ ນະຄອນຫຼວວຽງຈັນ ໄດ້ຈັດພິທີ ມອບລົດຈີບ TOYOTA Land Cruiser ໃຫ້ລູກຄ້າຜູ້ໂຊກດີທີ່ຝາກປະຈໍາ ນໍາທະນາຄານຮ່ວມພັດທະນາ ເປັນກຽດກ່າວມອບໂດຍໂດຍ ທ່ານ ວິໄລ ສີພະພອນ ຜູ້ອໍານວຍການໃຫຍ່ ທະນາຄານຮ່ວມພັດທະນາ ພ້ອມດ້ວຍ ຜູ້ບໍລິຫານລະດັບສູງ ແລະ ພະນັກງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກໍ່ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມຢ່າງພ້ອມພຽງ

ຜູ້ໂຊກດີແມ່ນລູກຄ້າທີ່ເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການຝາກປະຈໍາ 5 ປີ ຂອງທະນາຄານຮ່ວມພັດທະນາ ເຊີ່ງແມ່ນ: ທ່ານ ປະສິດ ວິສະລາດ ແລະ ທ່ານ ນາງ ແສງດາວ ວິສະລາດ ໄດ້ເປີດບັນຊີຮ່ວມກັນ ( ເປັນສາມີ ແລະ ພັນລະຍາ ກັນ ) ເຊີ່ງ ຢູ່ບ້ານໄຊຍະພູມ ເມືອງ ໄກສອນ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ເບີໂທລະສັບ 020 55553003. ເພື່ອເປັນການຄືນກໍາໄລໃຫ້ລູກຄ້າ ທີ່ຝາກເງິນນໍາທະນາຮ່ວມພັດທະນາໃຫ້ມີຄວາມພາກພູມໃຈ ເຊີ່ງປີນີ້ ເປັນຄັນທີ່ 5 ທີ່ JDB ຄືນກຳໄລໃຫ້ລູກຄ້າ ທະນາຄານຮ່ວມພັດທະນາ ໄດ້ອອກຜະລິດຕະພັນ: ໂຄງການແຈກໂຊກຄັ້ງຍິ່ງໃຫຍ່ ໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າ ຊື່ງໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມ ແລະ ປະທັບໃຈຈາກສັງຄົມ ເລີ່ມແຈກລົດມາແຕ່ປີ 2016 ເປັນຕົ້ນມາ ພິເສດໃນປີ 2021ນີ້ ຈະມີການແຈກໂຊກແກ່ລູກຄ້າໂຄງການຝາກເງິນມີກໍານົດປະຈໍາ 5 ປີ ເປັນຄັ້ງສຸດທ້າຍ ຈະແຈກລົດ Lexus. ສະນັ້ນ, ຈື່ງຂໍເຊີນຊວນລູກຄ້າເຂົ້າມາຝາກເງິນ ເພື່ອລຸ້ນໂຊກ ບໍ່ວ່າຈະເປັນລູກຄ້າເກົ່າ ແລະ ລູກຄ້າໃໝ່ ກໍມີສາມາດມີສິດລຸ້ນໂຊກ ແຈກລົດ Lexus

ນອກຈາກນັ້ນ JDB ຍັງໄດ້ປ່ອຍສິນເຊື່ອ ເພື່ອພະນັກງານລັດຖະກອນ , ສິນເຊື່ອເພື່ອການສຶກສາ, ສິນເຊື່ອຫັນຊັບເປັນທຶນ, ສິນເຊື່ອຊຸກຍູ້ສັ່ງເສີມ SME ແລະ ສິນເຊື່ອທຸລະກິດລູກຄ້າລາຍໃຫຍ່. ອອກຜະລິດຕະພັນໃໝ່ ເຊັ່ນ: ບັດ ATM UnionPay ບັດ VISA Debit Contactless ທີ່ມາພ້ອມນະວັດຕະກຳໃໝ່ ໃນການແຕະເພື່ອຈ່າຍ, ບັດ UnionPay ແລະ Visa Credit, ແອັບ JDB Yes ກໍສາມາດ ຊໍາລະຄ່ານໍ້າປະປາ, ຄ່າໄຟຟ້າ ແລະ ສາມາດໂອນເງິນຂ້າມທະນາຄານໄດ້ ເທີງມືຖືຂອງທ່ານ ແລະ ຍັງມີການບໍລິການ ອື່ນໆ ອິກຢ່າງຫຼວງຫລາຍ, ເພື່ອພັດທະນາໃຫ້ເປັນ Digital Banking ເທື່ອລະກ້າວ, ສ້າງຜົນກໍາໄລໃຫ້ບັນລຸເປົ້າໝາຍທີ່ວາງໄວ້ ເພື່ອປະກອບສ່ວນ ໃນການສ້າງສາພັດທະນາປະເທດຊາດໃຫ້ມີຄວາມຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງ ໂດຍໄປຕາມຄໍາຂວັນຂອງທະນາຄານຮ່ວມພັດທະນາ “ ເຕີບໃຫ່ຍໄປພ້ອມກັນ ”