ທຄຕລ ຈັບມື ບໍລິສັດ ເອັມພອຍມາກ ເຊັນສັນຍາການຊຳລະສະສາງ ຄ່າສິນຄ້າ ແລະ ບໍລິການ

149

ພິທີເຊັນສັນຍາ ວ່າດ້ວຍການຊຳລະສະສາງຄ່າສິນຄ້າ ແລະ ບໍລິການຜ່ານ QR Code ລະຫວ່າງ ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ ( ທຄຕລ ) ແລະ ບໍລິສັດເອັມພອຍ ມາກການຄ້າ ຈຳກັດ ( mini BigC ) ມີຂຶ້ນໃນວັນທີ 28 ມັງກອນ 2021 ທີ່ໂຮງແຮມດອນຈັນພາເລດ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.

ຕາງໜ້າລົງນາມໃນຄັ້ງນີ້ໂດຍ ທ່ານ ພູຂົງ ຈັນທະຈັກ ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ ( ທຄຕລ ) ກັບ ທ່ານ ນາງ ປະພາວະດີ ກຸວະສານ ປະທານກຳມະການຜູ້ບໍລິຫານ ບໍລິສັດ ເອັມພອຍມາກການຄ້າ ຈຳກັດ ( ມິນິບິກຊີລາວ ); ໃຫ້ກຽດເຂົ້າຮ່ວມເປັນສັກຂີພິຍານໂດຍຄະນະອຳນວຍການ, ຄະນະພະແນກ, ສູນ ແລະ 3 ສາຂາ ຂອງ ທຄຕລ ພາຍໃນນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ ຕະຫຼອດຮອດພະນັກງານຂອງທັງສອງຝ່າຍ ແລະ ສື່ມວນຊົນຈາກຫຼາຍພາກສ່ວນເຂົ້າຮ່ວມ.

ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ ມີເຄືອຂ່າຍການບໍລິການທັງໝົດ 20 ສາຂາ, 94 ໜ່ວຍບໍລິການ, 15 ໜ່ວຍແລກປ່ຽນ ແລະ ຖານລູກຄ້າຜູ້ຊົມໃຊ້ mobile banking ກວມປະມານ 70% ຂອງທຸລະກຳທັງໝົດໃນ ສປປ ລາວ. ທຄຕລ ເປັນທະນາຄານທີ່ມີຫຼາກຫຼາຍການບໍລິການ ເພື່ອອຳນວຍຄວາມສະດວກສະບາຍດ້ານການບໍລິການທະນາຄານໃຫ້ແກ່ສັງຄົມ ແລະ ບັນດາຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ. ໃນນັ້ນ, ການບໍລິການຊຳລະສະສາງຄ່າສິນຄ້າ ແລະ ບໍລິການຜ່ານ QR Code ກໍເປັນອີກໜຶ່ງການບໍລິການຂອງ ທຄຕລ ທີ່ໃຫ້ບໍລິການແກ່ຫຼາຍພາກສ່ວນ.

ການຮ່ວມມືໃນຄັ້ງນີ້ ທຄຕລ ໄດ້ອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າຂອງທັງສອງຝ່າຍໃນການຊຳລະສະສາງຄ່າສິນຄ້າ ແລະ ບໍລິການຜ່ານ QR Code ຢູ່ຮ້ານ mini BigC ທຸກສາຂາທົ່ວປະເທດ ລວມທັງໝົດ 51 ສາຂາ ໂດຍຈະສາມາດຮອງຮັບການຊຳລະໄດ້ຫຼາຍກວ່າ 100 ເຄົາເຕີ້.