ການອອກທະບຽນດໍາເນີນທຸລະກິດ ຈາກ 9 ຂັ້ນຕອນເຫຼືອພຽງ 3 ຂັ້ນຕອນ ໃຊ້ເວລາ 17 ວັນ

465

ກົມທະບຽນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງວິສາຫະກິດກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ຈັດກອງປະຊຸມທົບທວນການຈັດຕັ້ງ, ການຢັ້ງຢືນຂັ້ນຕອນເລີ່ມຕົ້ນທຸລະກິດ ແລະ ເຜີຍແຜ່ການອອກອະນຸຍາດດໍາເນີນທຸລະກິດຂຶ້ນ ເພື່ອສ້າງຄວາມຮັບຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈເປັນລວງດຽວໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ.

ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວຈັດຂຶ້ນວັນທີ 21 ມັງກອນ 2021 ທີ່ໂຮງແຮມຄຣາວພລາຊາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ອະພິສິດ ແສງສຸລິວົງ ຮອງຫົວໜ້າກົມທະບຽນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງວິສາຫະກິດ, ມີພາກລັດ, ທຸລະກິດ ແລະ ໂຄງການຜູ້ສະໜັບສະໜູນເຂົ້າຮ່ວມ.

ທ່ານ ອະພິສິດ ແສງສຸລິວົງ ກ່າວວ່າ: ເພື່ອອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການດໍາເນີນທຸລະກິດ ຫຼື ເລີ່ມຕົ້ນທຸລະກິດໃໝ່ ພວກເຮົາໄດ້ປັບຂັ້ນຕອນ ແລະ ເວລາໃນການອອກອະນຸຍາດທະບຽນວິສາຫະກິດຈາກ 9 ຂັ້ນຕອນ ມາເປັນ 3 ຂັ້ນຕອນ ແຕ່ໃນການປະຕິບັດຕົວຈິງຍັງມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຢູ່ ເນື່ອງຈາກຕິດພັນກັບຂະແໜງການທັງສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ເຮັດໃຫ້ວຽກງານດັ່ງກ່າວມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຫຼາຍ.

ในภาพอาจจะมี 1 คน, ข้อความพูดว่า "มะปะทาบ"

ສະນັ້ນ, ພາຍໃຕ້ໂຄງການປັບປຸງຂັ້ນຕອນເລີ່ມຕົ້ນທຸລະກິດຈະເຮັດໃຫ້ການດໍາເນີນທຸລະກິດມີຄວາມສະດວກ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈຂຶ້ນທັງພາກລັດ ແລະ ທຸລະກິດ.

ທ່ານ ນາງ ວົງພະຈັນ ອ່ອນປະເສີດ ຫົວໜ້າທີມງານຜູ້ປະສານງານໂຄງການປັບປຸງຂັ້ນຕອນເລີ່ມຕົ້ນທຸລະກິດ ໄດ້ກ່າວວ່າ: ຂັ້ນຕອນເລີ່ມຕົ້ນທຸລະກິດຢູ່ ສປປ ລາວ ໃນປັດຈຸບັນ ໂດຍສະເພາະກິດຈະການບໍ່ຢູ່ໃນບັນຊີຄວບຄຸມ ມີ 3 ຂັ້ນຕອນ ຄື: 1. ໃບທະບຽນວິສາຫະກິດ ຊ້າສຸດ 10 ວັນ, ກາປະທັບ ຊ້າສຸດ 5 ວັນ ແລະ ຂຶ້ນໃບປະກັນສັງຄົມ ຊ້າສຸດ 2 ວັນ ໂດຍລວມໃຊ້ເວລາໃນ 3 ຂັ້ນຕອນ 17 ວັນ.

ທ່ານ Cesar Cordova ຫົວໜ້າໂຄງການປັບປຸງຂັ້ນຕອນເລີ່ມຕົ້ນທຸລະກິດ ກ່າວວ່າ: ການອອກອະນຸຍາດດໍາເນີນທຸລະກິດມີຄວາມສໍາຄັນ, ເພາະສະນັ້ນການຈົດທະບຽນແມ່ນຈໍາເປັນທີ່ສຸດໃຫ້ມີຄວາມງ່າຍຂຶ້ນ ແລະ ໃຊ້ເວລາບໍ່ຫຼາຍ ເພາະວ່າການຈົດທະບຽນແມ່ນການແຈ້ງເກີດຂອງທຸລະກິດ; ສະນັ້ນພາກລັດກໍຕ້ອງພະຍາຍາມເຮັດແນວໃດໃຫ້ມີການປະຕິຮູບໃນການອອກທະບຽນວິສາຫະກິດ ເຊິ່ງອາດຈະເບິ່ງວ່າທຸລະກິດໃດມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່າ ກໍໃຫ້ເຂົາເຈົ້າດໍາເນີນກິດຈະການໄປກ່ອນ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ເຮົາກໍສຸມຄວາມພະຍາຍາມໃນການລົງຕິດຕາມ ໂດຍໃຊ້ປັດຊະຍາໃນການເຊື່ອໝັ້ນທຸລະກິດໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ.

ในภาพอาจจะมี 18 คน, รวมถึง Noy Saylakham, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่ในร่ม

ທ່ານ Rafael Gonzalez ຫົວໜ້າຊ່ຽວຊານດ້ານການປະຕິຮູບລະບຽບການ ໂຄງການປັບປຸງຂັ້ນຕອນເລີ່ມຕົ້ນທຸລະກິດ ກ່າວວ່າ: ບົດຮຽນທີ່ຖອດຖອນໄດ້ເຫັນວ່າການປະຕິຮູບຢ່າງດຽວບໍ່ພໍ, ສະນັ້ນຕ້ອງມີການເຜີຍແຜ່ໃຫ້ພາກທຸລະກິດ, ພາກລັດ ເພື່ອໃຫ້ສື່ສານໄດ້ໄປໃນທາງດຽວ ຕ້ອງແຍກໃຫ້ເຫັນວ່າກ່ອນປະຕິຮູບເປັນແນວໃດ ແລະ ຫຼັງປະຕິຮູບມີການປ່ຽນແປງດີຂຶ້ນຄືແນວໃດ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ເກີດປະສິດທິພາບສູງສຸດ, ມີຄວາມໂປ່ງໃສ ແລະ ນໍາໄປສູ່ການພັດທະນາລວມຂອງປະເທດຊາດ.