5 ປີ ເສດຖະກິດແຂວງໄຊຍະບູລີ ຂະຫຍາຍຕົວສະເລ່ຍ 6,7%

242

5 ປີຜ່ານມາ ແຂວງໄຊຍະບູລີ ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ – ສັງຄົມ ໂດຍປະຕິບັດຕາມວິໄສທັດການພັດທະນາຮອດປີ 2030 ຄື: ສູ້ຊົນສ້າງແຂວງໄຊຍະບູລີ ໃຫ້ເປັນແຂວງທີ່ມີການກະສິກໍາສະອາດຕາມທິດສີຂຽວ ແລະ ຍືນຍົງ ຕິດພັນກັບອຸດ ສາຫະກໍາປຸງແຕ່ງ, ພັດທະນາການບໍລິການທາງຜ່ານ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວທີ່ເປັນມິດກັບສິ່ງແວດລ້ອມ.

ທ່ານ ສົມຈິດ ຈັນທະວົງ ຮອງເຈົ້າແຂວງໄຊຍະບູລີ ໄດ້ລາຍງານກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ – ສັງຄົມຂອງແຂວງ ໃນໄລຍະ 5 ປີຜ່ານມາ ຕໍ່ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນ ເທື່ອທີ 10 ຂອງສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ຊຸດທີ I ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 29 ທັນວາຜ່ານມາວ່າ:

ການປະຕິບັດຕົວຈິງແມ່ນໄດ້ຮັບການຊີ້ນໍາຢ່າງໃກ້ຊິດຈາກຄະນະພັກ – ອົງການປົກຄອງແຂວງທຸກຂັ້ນ ແລະ ຄວາມບຸກບືນຜ່ານຜ່າຂອງບັນດາຂະແໜງການ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ, ການປະກອບສ່ວນຂອງຜູ້ປະກອບການທຸລະກິດ ແລະ ປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ – ສັງຄົມ 5 ປີ ໄດ້ຮັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມີຜົນສໍາເລັດ.

ສະແດງອອກ 5 ປີຜ່ານມາ ເສດຖະກິດຂອງແຂວງສືບຕໍ່ຂະຫຍາຍຕົວ ສະເລ່ຍ 6,7% ຕໍ່ປີ ລວມຍອດມູນຄ່າຜະລິດຕະພັນພາຍໃນບັນລຸ 10.706 ຕື້ກີບ ສະເລ່ຍຕໍ່ຫົວຄົນໄດ້ 3.031 ໂດລາສະຫະລັດ. ໃນນັ້ນ, ຂະແໜງກະສິກໍາເພີ່ມຂຶ້ນສະເລ່ຍ 3%, ອຸດສາຫະກໍາເພີ່ມຂຶ້ນສະເລ່ຍ 9,6% ແລະ ການບໍລິການ 6,5%; ເກັບລາຍຮັບເຂົ້າງົບປະມານໄດ້ 3.697 ຕື້ກີບ ກວມ 7,9% ຂອງ GDP; ມູນຄ່າສົ່ງອອກສິນຄ້າບັນລຸ 179,4 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ, ນໍາເຂົ້າສິນຄ້າມູນຄ່າ 180,4 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ສາມາດລະທົມທຶນໄດ້ທັງໝົດ 12.032 ຕື້ກີບ ກວມເອົາ 25,7% ຂອງ GDP ເທົ່າກັບ 70,2% ຂອງແຜນການ.

5 ປີຜ່ານມາ ສາມາດຜະລິດເຂົ້າໄດ້ 907.194 ໂຕນ ສະເລ່ຍ 181.000 ໂຕນຕໍ່ປີ ເທົ່າກັບ 66% ຂອງແຜນການ. ນອກນັ້ນ, ຍັງໄດ້ປູກພືດສະບຽງອາຫານ ແລະ ພືດເປັນສິນຄ້າເພື່ອສົ່ງອອກ ເຊັ່ນ: ສາລີແຂງ, ມັນຕົ້ນ, ໝາກເດືອຍ, ສາລີຫວານ, ເຜືອກ – ມັນ ແລະ ພືດຜັກຊະນິດຕ່າງໆ, ການລ້ຽງສັດແມ່ນໄດ້ຫັນມາລ້ຽງເປັນຟາມ, ນໍາໃຊ້ເຕັກນິກການຂຸນ, ການທອມ ຕິດພັນກັບການປູກຫຍ້າເປັນອາຫານສັດ.

ທົ່ວແຂວງມີບ້ານທີ່ໄດ້ຊົມໃຊ້ໄຟຟ້າໃນລະບົບ ກວມເອົາ 98%, ຄອບຄົວ 97,9%, ພື້ນຖານໂຄງລ່າງດ້ານຄົມມະນາຄົມກໍໄດ້ຮັບການພັດທະນາດີຂຶ້ນ ເຊິ່ງເປັນເງື່ອນໄຂອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ການຄ້າ ແລະ ການລົງທຶນ, ການສຶກສາ – ກີລາກາຍະກຳໄດ້ຮັບການປັບປຸງ, ນັກຮຽນໃນເກນອາຍຸໃນຕົວເມືອງ – ຊົນນະບົດແມ່ນໄດ້ເຂົ້າຮຽນ, ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຕໍ່ການປິ່ນປົວ ແລະ ສະໜອງບໍລິການສຸຂະພາບຢ່າງທົ່ວເຖິງ, ໄດ້ຫັນປ່ຽນວຽກງານຖະແຫຼງຂ່າວ – ສື່ມວນຊົນຈາກລະບົບອານາລ໋ອກໄປສູ່ລະບົບດິຈິຕອນ, ໄດ້ເຊື່ອມໂຍງກັບລະບົບອິນເຕີເນັດທີ່ມີຄວາມວ່ອງໄວ ແລະ ທັນເຫດການ.

[ ຂ່າວ – ຮູບ: ອຸ່ນເຮືອນ ໂພທິລັກ ]