ການສົ່ງເສີມການຜະລິດ ຊົມໃຊ້ສິນຄ້າພາຍໃນມີຄວາມສຳເລັດຫຼາຍດ້ານ

226

ຄະນະສະເພາະກິດສົ່ງເສີມການຜະລິດ ແລະ ຊົມໃຊ້ຜະລິດຕະພັນທີ່ຜະລິດໄດ້ຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງການນຳເຂົ້າສິນຄ້າອຸປະໂພກ – ບໍລິໂພກ ເລກທີ 51/ນຍ, ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມສະຫຼຸບການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຜ່ານມາ ແລະ ທິດທາງແຜນການ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ 2021, ທັງເປັນການກະກຽມມອບໂອນວຽກງານສະເພາະກິດດັ່ງກ່າວໃຫ້ແກ່ຄະນະສະເພາະກິດສົ່ງເສີມການລົງທຶນ ແລະ ການຜະລິດສິນຄ້າຕາມຂໍ້ຕົກລົງ ເລກທີ 99/ນຍ.

ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 21 ທັນວາ 2020 ຜ່ານມາ, ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມຊັ້ນ 3 ກະຊວງການເງິນ ໂດຍການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ບຸນເຫຼືອ ສິນໄຊວໍຣະວົງ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ, ທັງເປັນຫົວໜ້າໜ່ວຍງານກອງເລຂາຊ່ວຍວຽກຄະນະສະເພາະກິດ 51/ນຍ, ມີຫົວໜ້າ – ຮອງຫົວໜ້າກົມຈາກກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້, ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ, ກະຊວງ ຖວທ ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມ.

ທ່ານ ນາງ ສີຟົງ ອຸມາວົງ ຮອງຫົວໜ້າກົມນະໂຍບາຍ ແລະ ນິຕິກຳ ກະຊວງການເງິນ ໄດ້ຜ່ານບົດການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຜ່ານມາ ແລະ ທິດທາງແຜນການ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ 2021 ໂດຍຍົກໃຫ້ເຫັນວຽກງານການສົ່ງເສີມການຜະລິດ, ຈຳໜ່າຍ, ຄຸ້ມຄອງຕະຫຼາດ ແລະ ສົ່ງເສີມການຊົມໃຊ້ສິນຄ້າທີ່ຜະລິດໄດ້ຢູ່ພາຍໃນແບບເປັນລະບົບຕ່ອງໂສ້ຄົບຊຸດ, ໄດ້ສຳເລັດການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ກຳນົດປະເພດພືດຜັກ, ໝາກໄມ້, ສັດລ້ຽງ ແລະ ສິນຄ້າອຸປະໂພກ – ບໍລິໂພກປະຈຳວັນທີ່ເປັນທ່າແຮງທີ່ຈະສົ່ງເສີມການຜະລິດພາຍໃນ ແລະ ປຸງແຕ່ງ ເພື່ອເປັນສະບຽງອາຫານ ແລະ ສິນຄ້າຊົມໃຊ້ພາຍໃນແບບເປັນລະບົບຕ່ອງໂສ້ຄົບຊຸດ.

Image may contain: plant and nature

ວຽກງານການຄຸ້ມຄອງການນຳເຂົ້າສິນຄ້າອຸປະໂພກ – ບໍລິໂພກໄດ້ຄົ້ນຄວ້າກຳນົດລະອຽດລາຍການ ຫຼື ປະເພດສິນຄ້າໃດ ວ່າຄວນອະນຸຍາດໃຫ້ນຳເຂົ້າຜ່ານດ່ານ ( ດ່ານທ້ອງຖິ່ນ ຫຼື ດ່ານສາກົນ ), ແຕ່ງຕັ້ງຄະນະວິຊາການລົງສຸ່ມກວດ, ຕິດຕາມ ແລະ ເກັບກຳລະອຽດສະຖິຕິການນຳເຂົ້າສິນຄ້າອຸປະໂພກ – ບໍລິໂພກທີ່ນຳເຂົ້າຜ່ານດ່ານປະເພນີ ແລະ ດ່ານສາກົນ, ຕະຫຼາດຈຳໜ່າຍຂະໜາດໃຫຍ່ ແລະ ກາງ ພາຍໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.

ສຳລັບທິດທາງແຜນການ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ 2021 ແມ່ນສືບຕໍ່ລະຫວ່າງຜູ້ຂາຍ ( ຜູ້ຜະລິດ ) ແລະ ຜູ້ຊື້ ( ຜູ້ປະກອບການ, ນັກທຸລະກິດ, ຫ້າງຮ້ານຕ່າງໆ ) ໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນເພື່ອແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນ, ເພີ່ມຊ່ອງທາງ ແລະ ຂະຫຍາຍໂອກາດໃຫ້ແກ່ຜູ້ຜະລິດສາມາດເຂົ້າເຖິງຕະຫຼາດ ໂດຍພາກລັດເຮັດໜ້າທີ່ເປັນຜູ້ອຳນວຍຄວາມສະດວກດ້ານນະໂຍບາຍ ແລະ ກົນໄກການຄຸ້ມຄອງຕ່າງໆ, ຄົ້ນຄວ້າແຫຼ່ງທຶນສະໜັບສະໜູນດອກເບ້ຍຕ່ຳ ແລະ ເງື່ອນໄຂການເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງທຶນຂອງຜູ້ຜະລິດ ແລະ ຜູ້ປະກອບການພາຍໃຕ້ຮູບແບບໂຄງການ ແລະ ກອງທຶນຕ່າງໆ ເປັນຕົ້ນບ້ວງກອງທຶນສົ່ງເສີມວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ( SME ) ແລະ ແຫຼ່ງທຶນອື່ນໆ.

Image may contain: plant, flower and nature

ໃນນັ້ນ, ແຜນໄລຍະກາງ ແລະ ໄລຍະຍາວ ໄດ້ກຳນົດລາຄາກາງສຳລັບພືດຜັກຄືກັບລາຄາຊີ້ນ, ປາ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ພໍ່  ຄ້າ – ແມ່ຄ້າສວຍໂອກາດຂຶ້ນຄາລາໃນເວລາສິນຄ້າມີໜ້ອຍ ຫຼື ຂາດຕະຫຼາດ, ເກັບກຳຂໍ້ມູນຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດ, ລາຄາ ເພື່ອສະໜອງ ໃຫ້ແກ່ຜູ້ຜະລິດທັນສະພາບການ. ທັງນີ້, ເພື່ອເປັນການກຽມມອບໂອນວຽກງານສະເພາະກິດ 51/ນຍ ໃຫ້ແກ່ຄະນະສະເພາະກິດສົ່ງເສີມການລົງທຶນ ແລະ ການຜະລິດສິນຄ້າ ຕາມຂໍ້ຕົກລົງເລກທີ 99/ນຍ ລົງວັນທີ 20 ຕຸລາ 2020 ທີ່ໄດ້ຮັບການແຕ່ງຕັ້ງປ່ຽນແທນຄະນະສະເພາະກິດ 51/ນຍ, ສືບຕໍ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ວຽກງານສົ່ງເສີມການຜະລິດ ແລະ ຊົມໃຊ້ຜະລິດຕະພັນພາຍໃນມີຄວາມຕໍ່ເນື່ອງ ແລະ ເປັນປົກກະຕິ.

[ ຂ່າວ – ຮູບ: ກະຊວງການເງິນ ]