ທະນາຄານຮ່ວມພັດທະນາ ແຈ້ງການມາຍັງລູກຄ້າ ຈະປິດບໍລິການເພື່ອກຽມສະຫຼຸບບັນຊີທ້າຍປີ 2020 ນີ້

300

ທະນາຄານຮ່ວມພັດທະນາ ຫຼື JDB ອອກແຈ້ງການ ເລກທີ 448/ທຄຮ.2020, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 15 ທັນວາ 2020 ເຖິງຫົວໜ້າກົມບໍລິການ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ; ທະນາຄານທຸລະກິດພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ; ສະຖາບັນການເງິນຕ່າງໆ ພ້ອມດ້ວຍລູກຄ້າຂອງ ທະນາຄານຮ່ວມພັດທະນາ

ເລື່ອງປີດບໍລິການ ເພື່ອກຽມສະຫຼຸບປິດບັນຊີທ້າຍປີ 2020, ອີງຕາມແຈ້ງການ ຂອງທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ເລກທີ 203/ຫກ, ລົງວັນທີ 27 ພະຈິກ 2019 ກ່ຽວກັບວັນພັກລັດຖະການຂອງ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ປະຈຳປີ 2020; ອີງຕາມ ການຕົກລົງເຫັນດີຂອງຄະນະຜູ້ບໍລິຫານ ທະນາຄານຮ່ວມພັດທະນາ ຄັ້ງວັນທີ 14 ທັນວາ 2020; ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ ທະນາຄານ ຮ່ວມພັດທະນາ ຂໍຖືເປັນກຽດຮຽນແຈ້ງມາຍັງທ່ານ ກ່ຽວກັບການກະກຽມປິດບັນຊີທ້າຍປີ 2020 ເຊິ່ງຈະມີຜົນກະທົບຕໍ່ການບໍລິການບາງຂະແໜງການ ດັ່ງນີ້:

1) ວັນພະຫັດ, ວັນທີ 31 ທັນວາ 2020 ປີດບໍລິການໜ້າເຄົາເຕີທົ່ວລະບົບ, ເລີ່ມແຕ່ 7:00 ໂມງ ຂອງ 31 ທັນວາ 2020 ຈົນຮອດເວລາ 6:00 ໂມງຂອງ 1 ມັງກອນ 2021 ການບໍລິການລະບົບບັດເຊັ່ນ: ບັດ ATM, UPI, ບັດ VISA, ການຊຳລະຜ່ານ QR-Pay ຫຼື Yes Pay, Mobile Banking ຫຼື JDB Yes ແລະ Internet Banking ຈະບໍ່ສາມາດນຳໃຊ້ໄດ້ເປັນການຊົ່ວຄາວ.

2) ວັນພະຫັດ, ວັນທີ 31 ທັນວາ 2020 ປີດໃຫ້ບໍລິການໜ້າເຄົາເຕີທົ່ວລະບົບ.
3) ວັນສຸກ, ວັນທີ 1 ມັງກອນ 2021 ປີດບໍລິການໜ້າເຄົາເຕີທົ່ວລະບົບ.
ບໍລິການໜ້າເຄົາເຕີທົ່ວລະບົບ ຈະເປີດເປັນປົກກະຕິ ເລີ່ມແຕ່ ວັນຈັນ, ວັນທີ 4 ມັງກອນ 2021 ເປັນຕົ້ນໄປ.ຄະນະຜູ້ບໍລິຫານ ແລະ ພະນັກງານ ທະນາຄານຮ່ວມພັດທະນາ ຂໍອະໄພໃນຄວາມບໍ່ສະດວກມານະໂອກາດນີ້ດ້ວຍ. ດັ່ງນັ້ນ, ຈຶ່ງແຈ້ງຮຽນມາຍັງທຸກພາກສ່ວນເພື່ອຊາບ.