ຄວັນຫຼົງຈາກວັນຊາດ! ພາບຖີ້ມຂີ້ເຫຍື້ອຊະຊາຍທີ່ສວນປະຕູໄຊ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

202

ໃນວັນທີ 2​ ທັນວາ 2020 ທີ່ສວນປະຕູໄຊ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໄດ້ມີມວນຊົນລາວຊາວນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ແລະ ຕ່າງແຂວງຮ່ວມກັນຊື່ນຊົມ ແລະ ສະຫລອງວັນຊາດ ຢ່າງຄັບຄາໜາແໜ້ນ ແລະ ເຕັມໄປດ້ວຍບັນຍາກາດມ່ວນຊື່ນ

ແຕ່ມາເບິ່ງອີກພາບສ່ວນໜຶ່ງ ມີການຖີ້ມຂີ້ເຫຍື້ອຊະຊາຍ ໂດຍເອົາໂຖດອກໄມ ແລະ ບໍລິເວນຕີນໂຖດອກໄມ້ ເປັນບ່ອນຖີ້ມຂີ້ເຫຍື້ອ ບາງຄົນເວົ້າວ່າ ທີ່ສະຖານທ່ີ່ດັ່ງກ່າວມີຖັງຂີ້ເຫຍື້ອໜ້ອຍເຮັດໃຫ້ບໍ່ມີບ່ອນຖິ້ມ, ທັງຍັງເວົ້າວ່າ ຂີ້ເຫຍື້ອມາຈາກບັນດາພໍ່ຄ້າແມ່ຄ້າ ຂາຍເຄຶ່ອງລອຍ (ຕິດລົດຊ້າເລັ່ງຂາຍ) ເຮັດໃຫ້ເກີດຂີ້ເຫຍື້ອຈຳນວນຫຼາຍ

ແຕ່ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ ຕາມທັດສະນະຂອງແອັດ ແມ່ນເຖິງມີຖັງຂີ້ເຫຍື້ອ ຫຼື ບໍ່ມີພວກເຮົາກໍ່ຕ້ອງໄດ້ຊອກຫາບ່ອນຖີ້ມຂີ້ເຫຍື້ອໃຫ້ເໝາະສົມ, ພວກເຮົາທຸກຄົນຕ້ອງຮ່ວມມືກັນເພື່ອເຮັດໃຫ້ບ້ານເມືອງສະອາດຈົບງາມ ຮັບຜິດຊອບທີ່ຂີ້ເຫຍື້ອຕົນເອງສ້າງຂຶ້ນ

ຮູບພາບ: Chitpasong Sengvixay