ການອໍານວຍຄວາມສະດວກທາງດ້ານການຄ້າ ແລະ ການລົງທຶນໃນລາວ ຍັງປະເຊີນກັບສິ່ງທ້າທາຍຫຼາຍຢ່າງ

528

ກົມການນຳເຂົ້າ ແລະ ສົ່ງອອກ ສັງລວມໄດ້ 31 ບັນຫາ ທີ່ເປັນຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກຕ່າງໆທີ່ປິ່ນອ້ອມວຽກອໍານວຍຄວາມສະດວກທາງດ້ານການຄ້າ.

ກົມການນໍາເຂົ້າ ແລະ ສົ່ງອອກ, ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ( ອຄ ) ໃນນາມຫ້ອງການປະຈໍາກອງເລຂາຄະນະກໍາມະການອໍານວຍຄວາມສະດວກທາງດ້ານການຄ້າ    ( ຄອຄ ) ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມ “ ກອງປະຊຸມກອງເລຂາ ຄອຄ ( ຂັ້ນຄະນະກົມ ) ຂຶ້ນເມື່ອວັນທີ 2 ພະຈິກ 2020 ຜ່ານມາ ທີ່ໂຮງແຮມລາວເທລ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເພື່ອປຶກສາຫາລື ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫາປິ່ນອ້ອມວຽກອໍານວຍຄວາມສະດວກທາງດ້ານການຄ້າ ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ສຸລິຍົນ ພິລາວົງ ຫົວໜ້າກົມການນໍາເຂົ້າ ແລະ ສົ່ງອອກ, ກະຊວງ ອຄ ທັງເປັນຮອງຫົວໜ້າກອງເລຂາ ຄອຄ, ມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຕາງໜ້າຈາກບັນດາຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງ 45 ທ່ານ.

ກອງປະຊຸມກອງເລຂາ ຄອຄ ຄັ້ງນີ້ ເປັນກອງປະຊຸມ ຄັ້ງທີ 3 ນັບແຕ່ມີຂໍ້ຕົກລົງແຕ່ງຕັ້ງຂອງ ທ່ານ ສອນໄຊ ສີພັນດອນ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ຫົວໜ້າຄະນະກໍາມະການຊີ້ນໍາລວມ ອໍານວຍຄວາມສະດວກທາງດ້ານການຄ້າ ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງກອງເລຂາ ຄອຄ ເລກທີ 001/ຄອຄສ ລົງວັນທີ 26 ທັນວາ 2018 ແຕ່ເປັນຄັ້ງທໍາອິດໃນປີ 2020.

ທ່ານ ສຸລິຍົນ ພິລາວົງ ກ່າວວ່າ: ໃນໄລຍະຜ່ານມາ, ກົມການນໍາເຂົ້າ ແລະ ສົ່ງອອກ ໄດ້ຮັບການສະເໜີບັນຫາຂອງພາກທຸລະກິດທີ່ຕິດພັນກັບວຽກອໍານວຍຄວາມສະດວກທາງດ້ານການຄ້າ ຫຼາຍສົມຄວນ ໂດຍຜ່ານຫຼາຍຊ່ອງທາງ ເປັນຕົ້ນບັນຫາທີ່ຍົກຂຶ້ນໃນກອງປະຊຸມ ທີ່ກົມການນໍາເຂົ້າ ແລະ ສົ່ງອອກ ແລະ ຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເປັນຜູ້ຈັດ; ການເຮັດໜັງສືທາງການມາຍັງກົມການນໍາເຂົ້າ ແລະ ສົ່ງອອກ; ການປະສານສົມທົບ ແລະ ລົງເຮັດວຽກຕົວຈິງກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຢູ່ຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ຊ່ອງທາງອື່ນໆ ເຊິ່ງສາເຫດທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດມີບັນຫາ ແລະ ຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກຕ່າງໆ ແມ່ນຍ້ອນການບັງຄັບໃຊ້ບັນດານິຕິກໍາທີ່ມີຢູ່ຍັງບໍ່ທັນຮັດກຸມ ແລະ ເຂັ້ມງວດ, ນິຕິກໍາບາງອັນຍັງບໍ່ສອດຄ່ອງກັບສະພາບການຕົວຈິງ, ການເຜີຍແຜ່ເພື່ອສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈຕໍ່ກັບບັນດານິຕິກໍາເຫັນວ່າຍັງບໍ່ທັນກວ້າງຂວາງ, ທົ່ວເຖິງ ແລະ ສາເຫດອື່ນ. ດັ່ງນັ້ນ, ຈຶ່ງຈັດກອງປະຊຸມເປີດເວທີໃຫ້ບັນດາຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງໄດ້ມີໂອກາດປຶກສາຫາລື ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫາປິ່ນອ້ອມວຽກອໍານວຍຄວາມສະດວກທາງດ້ານການຄ້າ.

ທັງນີ້, ຜົນຂອງການປຶກສາຫາລື ແລະ ທິດທາງແກ້ໄຂບັນຫາຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກຕ່າງໆທີ່ປິ່ນອ້ອມວຽກອໍານວຍຄວາມສະດວກທາງດ້ານການຄ້າທີ່ ກົມການນໍາເຂົ້າ ແລະ ສົ່ງອອກ ໄດ້ສັງລວມ 31 ບັນຫາ ແມ່ນຈະໄດ້ລາຍງານການນໍາຂອງແຕ່ລະກະຊວງ ກໍຄືຄະນະກໍາມະການອໍານວຍຄວາມສະດວກທາງດ້ານການຄ້າ, ສໍາລັບບັນຫາໃດທີ່ບໍ່ສາມາດຕົກລົງເຫັນດີເປັນເອກະພາບ ທາງກອງເລຂາ ຄອຄ ຈະນໍາສະເໜີຕໍ່ກອງປະຊຸມ ຄອຄ ຄັ້ງທີ 3 ຫຼື ຂັ້ນລັດຖະບານ ຕໍ່ໄປ.

( ຂໍ້ມູນ: ສູນຂ່າວສານທາງການຄ້າ )